eindverslag incontinentie
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Wat zijn de gevolgen van incontinentie voor de bewoners en het beleid van het verpleeghuis en wat is mijn rol hierin 
POM (Project Oudere Mens) verslag  

Persoonlijke noot  
Mede door dit eindverslag behaalde ik mijn diploma tot ziekenverzorgende.  
Johan Terlouw  
Groep 9/92/C  
Princes Magriet School, Rotterdam  
Beroep ziekenverzorgende  
Eigen homepage http://www.ziekenverzorgende.nl  

Inleiding  

Hoofdstuk 1 :  
De Anatomie  
1.1 Urine productie  
Conclusie hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 2  
Het materiaal  
2.1 De systemen  
2.2 De opbouw  
2.3 Het milieu  
Conclusie hoofdstuk 2  

Hoofdstuk 3  
De bewoner  
3.1 Ziektebeeld  
3.2 Vormen urine incontinentie  
3.3  Incontinentie cyfers  
3.4 Incontinentie en pss eenheid  
3.5 Irritaties  
3.6 Bewoners en hun systemen  
3.7 Waarom dat systeem  
3.8 Verschil man/vrouw  
3.9 Dwangmatige toiletgang  
3.10 Blaastraining  
3.11 Relaties  
3.12 Andere zorgverleners  
3.13 De buitenwereld  
Conclusie hoofdstuk 3  

Hoofdstuk 4  
Incontinentie beleid  
4.1  Welk systeem  
4.2 Gebruik  
4.3 Mijn handelen  
4.4 Handelen van collega's  
4.5 Rapportage  
4.6 Beleid  
4.7 Gebruik van het verpleeghuis  
4.8 Kosten  
Conclusie hoofdstuk 4  

Nabeschouwing  

Bronnen  

INLEIDING

Tijdens mijn werk in verpleeghuis en reactieveringscentrum de ELF RANKEN ben ik bezig geweest met de Probleem Oplossende Methode.  
Het doel van deze opdracht is de Probleem Oplossende Methode toe te passen bij het maken van een verslag en werkstuk.  
Door middel van de Probleem Oplossende Methode toe te passen word je gestimuleerd om probleem oplossend te denken.Er zijn dan zes stapen te onderscheiden om probleem oplossend te denken en die zijn als volgt:  

Stap een  De vraagstelling  
Stap twee  Waaraan moet je denken om deze vraag te beantwoorden  
Stap drie  Wat wil ik precies weten  
Stap  vier Waar en hoe kom ik aan informatie  
Stap vijf  Het schrijven van het verslag  
Stap zes  Evaluatie  

Door deze punten een voor een te behandelen is het mogenlijk een verslag te schrijven.  

De vraagstelling van dit POM verslag is als volgt:  
WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN INCONTINETIE VOOR DE BEWONERS EN HET BELEID VAN HET VERPLEEGHUIS EN WAT IS MIJN ROL HIERIN.  

Om een antwoord te vinden op boven genoemde vraag is het verstandig om om bij stap twee een aantal hoofdpunten met vragen te formuleren zodat je voldoende aandachtspunten heb om je verslag te maken en de vraagstelling goed te kunnen beantwoorden.Door al de vragen uit te werken en in te delen in hoofdstukken is het de bedoeling dat het een duidelijk verslag word.  
  

HOOFDSTUK 1 DE ANATOMIE

1.1 URINE PRODUCTIE  
De nieren hebben twee belangrijke functies.Ze zorgen ervoor dat uit het bloed schadelijke afvalstoffen worden verwijderd die ontstaan zijn bij de stofwisslling en ze verwijderen overtollig water en "keukenzout".Om deze zware taak uit te voeren zijn de nieren uitgevoerd met een enorm aantal kleine urine producerende eenheidjes ook wel nefronen genoemd.In het begin van zo'n nefron wordt het bloed uit een in kluwen gelegen haarvat gefilterd.Het water uit het bloed,met daarin allerlei opgeloste stoffen,verlaat de bloedbaan en komt terecht in het kapsel van Bowman.  
Slechts de grotere delen uit het bloed,gaan normaal niet door de filter heen.Wel passeren allerlei op zichzelf voor ons lichaam belangrijke stoffen zoals glucose en keukenzout zonder moeite het filter.Er gaat ongeveer tweehonderd liter water per dag door deze filters.Het meeste word echter in de op het filtertje volgende lis van Henle heropgenomen in het bloed.Dit samen met de glucose en het keukenzout.Op deze manier onstaat ongeveer 1500 cc urine per dag.In de lis van Henle word de dan ontstane urine steeds meer geconcentreerd.De verzamel buisjes verzamelen de urine van een groot aantal nefronen.De urine bevind zich nu in de nierbekkens.  
Via de nierbekkens gaat de urine via de urineleiders naar de blaas toe.Ze komen in de blaas in de achter/onderzijde.Ze hebben voordat ze in de blaas zijn een deel door de blaaswand afgelecht.Hier is een soort klepmechanisme waardoor het terugvloeien van urine uit de blaas in de urine leiders word voorkomen.Dit kan anders gebeuren bij het "persen".  
De urine blaas is het reservoir voor de urine die via de urineleiders word aangevoerd.Deze is van binnen bedekt met een slijmvlieslaag een bindweefsellaag en een spierlaag.Tussen de urineblaas en de urine buis bevind zich een kringspier.Als je gaat plassen gaat de urine via de urine blaas naar de urine buis.Bij het plassen verslappen de spieren in de blaaswand en de urine gaat stromen.Het produkt wat word uitgescheiden heet urine.Urine bestaat als we gezond zijn uit water zouten en een afbraakprodukt van eiwitten,ureum.Als we veel gedronken hebben is de urine licht.Als we echter weinig gedronken hebben zal de urine donkerder van kleur zijn.  
  
Conclusie hoofdstuk 1  
De weg van de urine is een heel ingewikkeld.In het lichaam gebeuren ingewikkelde processen die uiteinderlijk tot de vorming van urine leiden.Mocht een van de organen minder functioneren ,dan heeft dit invloed op de urine uitschei-  
ding.Bepaalde stoffen zouden in het lichaam kunnen blijven zitten met alle gevolgen van dien.Wil de urine de goede samenstelling hebben dan zal ieder orgaan zijn taak goed moeten uitvoeren.  
Het is belangrijk de anatomie te omschrijven omdat dit de basis is van het verslag urine incontinentie.  

HOOFDSTUK 2 HET MATERIAAL

2.1 DE SYSTEMEN  
Tijdens mijn werk heb ik te maken met diverse verschillende soorten incontinentie materiaal.Aan het begin wist ik hier niets van.Reden voor mij om de verschillende incontinentie materiaal met elkaar te vergelijken en om deze te ordenen.  

Je heb verschil tussen eendelige en tweedelige systemen.  

Tweedelig:  
* Het inlegverband.  
Het kenmerk van deze verbanden is dat ze rechthoekig zijn.Fixatie gebeurd door middel van een hechtstrip en deze dient men op de juiste plaats in de onderbroek aan te brengen.Je hebt geen maatvoering,maar je hebt deze wel in diverse absorptie graden.Hij is geschikt voor bewoners die lichte tot matige incontinentie hebben.  

* Het lichaamsgevormde verband.  
Het kenmerk van dit systeem is dat het lichaamsgevormd is.het is een tweedelig systeem (ookwel open systeem genoemd).Fixatie gebeurd met een netbroekje of met een zogeheten heupgordel.  
Er is geen maatvoering in maar er zijn wel diverse uitvoeringen van met verschillende absorptie graden.  
Hij is geschikt voor bewoners die matig ,zwaar of zeer zwaar incontinent zijn.  

Eendelig:  
Hier vallen de broeksystemen onder.Er zijn verschillende maten en uitvoeringen van bij ons op de verpleegafdeling.Al naar gelang de mate van incontinentie en het overdag of s'nachts word gedragen.  

* Het broeksysteem.  
Het kenmerk van het broeksysteem is dat deze anatomisch gevormd zijn en dat deze door middel van plakstrips(die op de zijkant zitten) worden aangebracht.Er zit elastiek in zodat er geen lekkage in de liezen ontstaat.Hetword ook wel een gesloten systeem genoemd.Er zijn bij ons op de afdeling verschillende maten en uitvoeringen  en ook verschillende maten van absorptie.Er zitten bij ons ook indicators aan en de plakstrips zijn nog goed te gebruiken als bij controle blijkt dat het systeem nog goed is.  
Het systeem is ook geschikt bij zware tot zeer zware urine of faeces incontinentie.Het systeem kan zowel gedurende de dag als ook gedurende de nacht worden gedragen.  

*Onderleggers  
Onderleggers worden ter preventie gebruikt.Hiermee bedoel ik dat het voorkomt dat het bed van de bewoners niet natword bij ongewenst urine verlies.Het heeft de zelfde opbouw als de bekende systemen.De grote is ongeveer zestig bij zestig centimeter.  

De fixatiebroekjes.  
Dit zijn broekjes met elastische draden.Het is semi-disposible en er zijn verschillende maten en uitvoerinegn van te verkrijgen op de afdeling.  
Hij word gedragen over het incontinentie materiaal om het op de juiste plaats te houden.Hij kan zowel overdag als gedurende de nacht worden gedragen.  

2.2 DE OPBOUW  
Het incontinentie verband bestaat uit vier lagen.  
Van boven nar beneden zijn deze een laag nonwoven materiaal,de fluff en een superabsorberend middel.Meestal dit is een droge stof maar als het nat word veranderd deze in een gelei achtige substantie ,een tissue laag en als laatste een laag polyethyleen.  
Dit is te vergelijken met een laagje plasic dat doorlekken door het incontinentie materiaal voorkomt.Al naar gelang het systeem zal de hoeveelheid fluff verschillen.  

2.3 HET MILIEU  
De belasting voor het milieu zijn enorm.  
Als je kijkt naar de enorme hoeveelheden incontinetie materiaal dat per dag vervuild word en vervolgens word weggegooid dan kom je tot een grote berg.  
Een systeem betaat uit vier lagen, een laag non woven,een tissue laag,fluff en super absorbens en een laag polyethyleen.  
Dit zijn alle stoffen die veel van het milieu vergen.Bij de  
verbranding komen stoffen vrij die de lucht ondanks filters enorm zullen vervuilen.Toch blijkt uit gesprekken met het hoofd huishoudelijke dienst dat de ROTEB de systemen graag afneemt omdat het een goede stof dat goed brand in de ovens.  
Stel er waren geen systemen.  
Dat zou betekens dat er regelmatig van kleding moest worden gewisseld.Of je nu met omo,witte reus of ariel wast ,in al deze middelen zitten fosfaten die via het riool ook in het oppervlakte water terecht komen en zodoende een enorme vervuiling teweegbrengen.Als een bewoner drie maal van broek verwisseld betekend dat een draai in de wasmachine.  
Ook al zeggen de fabrikanten dat juist hun middel minder schadelijk is voor het mileu ,gezond kan het niet zijn.  
Daarom moet men ook in het verpleeghuis kiezen tussen twee schadelijke preventieve methodes.Er is gekozen voor deze systemen omdat het goed hanteerbaar is voor zowel bewoner en ook personeel.Ook zitten de systemen goed en er is mits goed bevestigd geen lekkage.Dit bied voor de bewoner een aangenaam confort.  
Kijk je naar kosten dan kan je constateren dat de kosten beduidend lager zijn dan het wassen door de wasserij van een broek.Het financiele plaatje is dus ook van invloed.  
Allemaal reden om toch te kiezen uit twee kwade belastingen voor het milieu.  
  
Conclusie hoofdstuk 2  
Er worden diverse systemen gebruikt op de verpleeg afdelingen.Allen met een verschillende opbouw met betrekking tot de vochtopname.Ieder systeem heeft meer of minder fluff,dit zorgd voor de vochtopname en houd dit vocht vast.Deze systemen hebben verschillende groten dus de systemen kunnen aangepast worden op de individuele behoefte van de bewoner.Dit is zeer belangrijk want ieder mens is uniek.  
Daar waar verschillende systemen worden gebruikt met schadelijke stoffen voor het milieu moeten we er ook bij stilstaan hoe groot de vervuiling wel niet is.Van alle kanten moeten we zuinig zijn voor het milieu maar we doen wel deze systemen toepassen met zeer schadelijke gevolgen voor het milieu.  

HOOFDSTUK 3 DE BEWONER

3.1 ZIEKTEBEELD  
Dit verslag gaat over urine incontinentie.Maar wat is dit eigenlijk.Wanneer spreekt men over continent zijn en wanneer speekt men over incontinent zijn ?  
Continent betekend dat je de mogenlijkheid hebt om je urine op te houden als je aandrang heb.Het betekend ook dat je geen ongewenst urine verlies door een lichamelijke oorzaak.Het gevolg van continentie betekend dat je geen lichamelijke problemen hebt met de sluitspier en dat je dus ook zelf kan bepalen wanneer je gaat plassen.Het betekend ook dat je geen geestelijke problemen hebt omdat je geen ongewenst urine verlies heb. Doordat je continent bent heb je een normaal sociaal leven leiden word je sociaal niets in de weg gelecht om aan dingen mee te doen.Het betekend ook dat je een enorme vrijheid van bewegen hebt.Geestelijk is het ook niet belastend dat je continent ben.Je heb immers geen ongewenst urine verlies.  

Bij incontinentie is het totaal anders.  
Incontinentie is het ongewild verlies van urine en ontlasting. Het betekend dat je urine kan verliezen doordat je de controle over de sluitspier hebt verloren.Dit heeft verschillende vormen waar ik zodadelijk op in ga.Doordat een persoon incontinent is zal dit zowel geestelijk,lichamelijk als sociaal zijn gevolgen hebben in de maatschappij.  
Geestelijk kan het betekenen dat het zeer moeilijk te accepteren is dat je soms ongewenst urine verlies hebt.  
Van jongs af aan word ons geleerd dat urine verliezen vies is en dat dit eigenlijk niet hoort.Als we ouder zijn komt dit niet voor vind men.Mocht dit wel voorkomen dan betekend dit dat hetgene wat bij de persoon overkomt niet hoort bij de leeftijd die hij heeft.Het ongewent urine verlies kan mensen geestelijk enorm veel zorgen baren.  
Zijn er ook voor de mensen buiten ons verpleeghuis zeer goede materialen in de handel om de urine op te vangen,geestelijk zal dit toch een belasting met zich meebrengen.Als kind droegen wij een luier en dan opeens op latere leeftijd loopt men weer met een luier.Dit vind men niet bij de leeftijd horen en dat is zeker voor de mensen die incontinent zijn moeilijk te accepteren.  
Lichamelijk kan het ook problemen meebrengen.Hierbij moet je denken aan irritaties van de huid oor het incontinentie materiaal.Ook moet je denken dat men veelvuldig gaat wassen met als gevolg het regelmatig natworden van de huid.Dit is niet erg, maar als dit vaak op een dag gebeurd kan schraalheid van de huid optreden.  
Sociaal bekend incontinentie voor de mensen dat men zich gaat beperken in de dingen die men doet.Men durft nergens meer heen omdat men de kans heeft dat men "nat"  word.Men durft ook nergens meer heen als er geen toilet te vinden is om zich te verschonen.  
  
Het betekend dat men zich steeds meer en meer gaat afzonderen en men dus in een sociaal isolement komt.Dit is een slechte zaak.Men kan gebruik maken van diverse middellen om te voorkomen dat de kleding nat word.Deze middellen vangen de urine op en de huid blijft droog.Hierdoor kan men dus wel naar de winkel en dergelijke.Maar ook hier zal en altijd kijken of er een toilet in de buurt is om het eventuele natgeworden verband te verwissellen.  
Geestelijk,lichamelijk en sociaal heeft het ongewenst urine verlies enorme invloed bij de mensen.Invloeden die wij als continente mensen zeker nooit mogen onderschatten.  
  
3.2 VORMEN VAN URINE INCONTINENTIE   
Urine incontinentie heeft verschillende vormen.Welke?  

* AANDRANGS INCONTINENTIE  
Het word ook wel prikkel incontinentie of drang incontinentie genoemd.Weer anderen praten over een onstabiele blaas.  
Aandrangs incontinentie komt in het verpleeghuis veel voor.  
Als men druk voelt wil men zo snel mogenlijk naar de toilet toe.  
Soms speelt het gebruik van vochtafdrijvers een rol om vaker dan anders naar de toilet te gaan.Daar waar de meeste bewoners afhankelijk zijn van hulp heeft dit invloed op het geestelijk, sociaal en lichamelijk functioneren.  

* INSPANNINGS INCONTINENTIE  
Het word ook wel stress incontinentie, spannings incontinentie,druk,hoest of lach incontinentie genoemd.  
Dit betekend dat als bovengenoemde dingen plaats vinden men soms een beetje urine laat lopen.  
Een korte omschrijving van dit woord is het ongewild scheutgewijs urine verlies bij een verhoogde druk (=stress,spanning) in de blaas\blaas.Dit ten gevolge van een lichamelijke inspanning.Je verliest urine bij bijvoorbeeld lachen,hoesten,niezen en dergelijke.  
De oorzaken zijn verzwakte en/of beschadigde afsluitmechanistmen (bijvoorbeeld de bekkenbodemspier)door ouderdom,overgewicht,zwangerschap bevallingen en operaties in het kleine bekken.  
Dit kom je regelmatig op de afdeling tegen.Stel dat bewoners naar een tv show kijken van bijvoorbeeld Andre van Duin.Daar word bij de bewoners veel bij gelachen.Mochten zij tijdens het lachen eventueel urine verliezen dan heet dit inspanningsincontinetie.  
Stel dat een bewoner aan het oefenen is bij de fysiotherapie en deze is bezig met oefeningen die voor de bewoner zwaar zijn dan kan dit ook voorkomen.De verandering van zitten naar staan en ook andersom kan bij de bewoner het verlies van urine betekenen.  

* DRUPPEL INCONTINENTIE  
Een andere groep is druppel incontinentie dit word ook wel overloop,continue,constante of voortdurende incontinentie genoemd.  
Je kan het op de volgende manier omschrijven als het ongewild verlies van urine wanneer de maximaal gevulde blaas zich door een storing niet op de normale wijze kan ontledigen.  
Een kenmerk bij druppelincontinentie is dat de elasticiteit van de blaas afneemt.  
Het kan de volgende oorzaak hebben:  
Obstruktie van de urine buis door vergrote prostaat,steen of tumor,continu druppellen van urine in de urine buis door aangeboren afwijking of overlopen van de blaas door dwarslaesie of afwijkingen in hersen en /of zenuwstelsel.  

* Kleine kindere verliezen vaak op jonge leeftijd urine,ze plassen in hun bed.Dit word ook wel Enuresis genoemd.  
Bedplassen is egenlijk geen vorm van incontinentie omdat er een normale lozing plaatsvind.Het is vergelijkbaar met bedpoepen.Beide vormen zijn vormen van onzindelijkheid en komen voor bij kinderen,voornamelijk jongens.  
  
3.3 INCONTINENTIE (MATERIAAL) IN CYFERS  
Van iedere duizend mensen tussen de vijfenzestig jaar en ouder zijn er tweehonderdtweeentachtig incontinent,ook wel zevenendertig procent.  
In het verpleeghuis is dat veel meer.  
Waarom word er zoveel incontinentie materiaal gebruikt in het verpleeghuis?  
Dit komt omdat de meeste bewoners een hoge leeftijd hebben en dat wij in het verpleeghuis te maken hebben met zieke bewoners. Gezonde bewoners kom je niet tegen want deze zouden al zijn teruggeplaast in de thuissituatie.  
Een onderlegger word gebruikt om het bed niet nat te laten worden gedurende de nacht.Dit is voor de bewoner niet prettig om in te leggen en voor de verzorging geeft dit een hoop werk.  
Een andere factor is dat men thuis zelfstandig is en dat men in het verpleeghuis voor een groot deel afhankelijk is van de verzorging.  
Kon je thuis de natte kleding uitwassen en je terugtrekken, in het verpleeghuis word dit stukken minder.Door observaties van de verzorging en het gebruik van een algemeen toilet valt het eerder op als iemand nat is van urineverlies.  
Ook de sociale factor is van invloed.Kan een ouder mens in de thuissituatie zich sociaal isoleren bij ongewenst urine verlies met als gevolg dat je in een sociaal isolement terecht kom is dit in een verpleeghuis totaal anders.Vooral als er gestimuleerd word om een gezellige huiselijke sfeer te creeren door middel van een gezamelijke woonkamer.  
Is thuis de drempel hoog om naar een arts toe te gaan met je urine verlies probleem en vervolgens bij de drogist een systeem te verkrijgen,gaat dit in het verpleeghuis totaal anders. Bij incontinetie word in het verpleeghuis relatief snel over gegaan op het gebruik van incontinentie materiaal.  
Had een ouder persoon huis nog en beetje grip op zijn incontinetie probleem,is dit in een verpleeghuis totaal anders.  
In het verpleeghuis dragen meer bewoners incontinentie materiaal.Mijn taak is de bewoner het juiste materiaal te geven wat bij zijn of haar incontinentie hoort.  
Dit moet ik altijd in overleg met bewoner en mijn collega's doen,en ik mag zelf nooit alleen beslissen of ik wel of geen incontinetie materiaal geef.  
Bij de bewoners in het verpleeghuis word het algemeen sneller geaccepteerd dat men een matje draagt.Ik merk dat de bewoners nadat zij en poosje in het verpleeghuis zijn laten beslissen en minder zelf gaan beslissen.  
Dit gedrag treed niet alleen met het toepassen van het incontinentie materiaal op maar met heel veel dingen.Er word bepaald hoe laat de bewoner naar de fysiotherapie gaat,hoe laat de arts komt en hoe laat de bewoner gaat eten.Het geheel accepteren en weinig zelf initiatief tonen kan men beschrijven als gehospitaliseerd gedrag.  
Zelf probeer ik de bewoners mondig te houden en te stimuleren tot zelf initiatief.Ik vind het belangrijk dat een bewoner durft te vragen wat er met haar gebeurd en waarom bepaalde handelingen gebeuren.Dit heeft tot gevolg dat de bewoners mij zien als vraagbaak en dat ze weten dat ik als zorgverlener sta voor een goede persoon waar men op kan bouwen.Vragen zal ik netjes beantworden en mocht ik zelf de kennis niet hebben dan zal ik de hulp van mijn collega's inroepen.  
Mondige bewoners worden lastig gevonden.Ik vind dat bewoners die "lastig" zijn niet het gedrag vertonen dat helaas bij meerdere bewoners voorkomt.Een bewoner zal aan mij alles kunnen vragen ook met betrekking waarom een bepaald systeem word toegepast bij die bewoner.  
  
3.4 INCONTINENTIE EN DE PSS EENHEID  
* AANDRANGS INCONTINENTIE  
Geestelijk zal wanneer de bewoner aandrang voelt om te plassen deze gelijk naar de toilet willen gaan.  
Lichamelijk heet het ook invloed.De nieren scheiden meer vocht af en daardoor zal de blaas sneller geprikkels raken.Een volle blaas geeft de prikkel om te plassen .Het gevolg hiervan is dat de bewoner naar de toilet wilt.  
Sociaal heeft het ook enorme invloeden.Het geeft de bewoners beperkingen .Stel dat en en bewoner naar een activiteit wilt maar er is geen toilet of geen persoon die hem of haar eventueel kan helpen dan zal de bewoner het gaan naar deze activiteit belemmeren.Er is geen mogenlijkheid om naar de toilet te gaan als deze moet.Daardoor zal een bewoner vaker op de afdeling blijven want daar is wel de mogenlijkheid om dit te doen.Uitstapjes zullen er voor de bewoner ook minder bij zijn want stel dat de bewoner moet plassen dan kan dit niet.Het gevolg hiervan is dat de bewoner zich sociaal gaat isoleren.  

* INSPANNINGS INCONTINENTIE  
Voor deze vorm van incontinentie zal de bewoner niet aangewezen zijn op bijvoorbeeld het broeksysteem.Maandverband kan voor deze bewoners al een goede oplossing zijn.  
Het betekend geestelijk dat de kleding van de bewoner niet nat word want er is een inlegkruisje voor.Het natworden en het verschonen van de bewoner is dan geen probleem meer,want e kleding is immers droog en het inlegkruisje is nat.  
Sociaal word door deze simpele beschermende maatregel ook geen beperking opgelecht.De bewoner kan gewoon doen wat ze wilt en kan daardoor ook aan alle activiteiten meedoen.Somatisch levert het ook geen problemen op want de bewoner kan hier absoluut niets aan doen.Als ik de bewoner op deze simpele manier zowel geestelijk,sociaal en ook lichamelijk kan helpen dan vind ik het inlegkruisje een goede oplossing.  
Een oplossing waar zeker zeker ook de bewoners op de afdeling volledig achter zullen staan.  

* DRUPPEL INCONTINENTIE  
Voor de bewoner is het geestelijk vervelend dat zij of hij druppels gewijs urine verlies.Hiervan merk de bewoner over het algemeen minder snel wat van omdat het langzaam gaat.  
Geestelijk vind de bewoner het naar want de bewoner word toch nat van urine.Bij deze vorm van incontinentie hoef ik bij de bewoner niet een zwaar systeem toe te passen.Bij de vrouwelijke bewoners kan ik een vergroot soort inlegkruisje toepassen en daar zijn de meeste vrouwen mee bekend.  
Geestelijk zal het dragen van en klein verband te accepteren zijn.Alles is beter voor de bewoner dan nat te worden.  
Lichamelijk betekend het dat de huid geirriteerd kan raken als het inlegkruije nat word maar andere lichamelijke problemen heb ik bij de bewoners op mijn afdeling niet gemerkt.  
Sociaal heeft het,mits een inlegkruisje word gebruikt niet al te veel problemem.Bewoners die druppelincontinentie hebben kunnen overal heen en hoeven zich sociaal niet af te zonderen.Wel zal de bewoner bij het toilet gaan even het verband moeten verwissellen.De bewoner kan overal heen en er word sociaal niets in de weg gelecht zodat de bewoners een normaal sociaal leven kan hebben.  

3.5 IRRITATIES  
Het kan gebeuren dat een bewoner als gevolg van het dragen van het incontinetie materiaal irritaties danwel plekjes krijgt.  
Hierbij moet je denken aan irritatie van het scrotum,rood worden van de voorhuid of labia.Ook kan je als voorbeeld noemen  smetten en blaartjes in de liesplooi.  
Bij irritaties aan het scrotum word er behandeld met zink.Zink word ingeklopt op het scrotum en vervolgens word er engels pluksel gebruikt.Dit word rond het scrotum aangebracht.Dit om er naar te streven om de huid zo droog mogenlijk te houden.  
Bij irriraties aan de labia word bij vrouwen veelal gereinigd met savolidil om het om schoon mogenlijk te krijgen.  
Bij mannen word de eikel en de voorhuis goed schoongewassen.  
Bij irritaties in de liezen word ook gebruik gemaakt van zink.Dit word dan dun aangebracht.Ook kan het voorkomen dat er in de liesstreek roodheid onstaat door het schuren van het systeem.Hierbij word gebruik gemaakt worden van engels pluksel wat men dan in de liezen neerlecht tussen huid en systeem.  
Blaren worden gejodeerd en daarover een droog gaasje.  
Mochten er op de billen van de bewoner irritaties ontstaan dan kan lanette worden gebruikt.Dit word dan ingevreven op de huid.Ook kan gebruik worden gemaakt van zink wat men dun aanbrengt en vervolgens inklopt.Doel van al deze methodes is de huid sterker te maken en te zorgen voor een goede doorbloeding van de huid.  
Dat men zeer serieus moet omgaan met klachten van de bewoners is zeker in de schaamstreek van groot belang.Een vochtige ondergrond,van het systeem, en een grote druk door zitten of liggen kan mede als de bewoner slecht eet het begin zijn van decubitus.Dit is zeer pijnlijk voor de bewoner !.Er moet dus naar gestreefd worden naar en droge huid.Bij het afdrogen van de bewoner moet men er voor zorgen dat vooral in de liezen,labia,scrotum en billen goed word gedroogd.  
Het te lang zitten met een verzadigd systeem door incontinentie is ook een punt om aandacht aan te besteden.De verzorging kan dit voorkomen door de bewoners op tijd te verschonen met het juiste systeem op de juiste manier en met de juiste fixatie middellen.  
Veel verschonen en op tijd inspelen op wat de bewoner zecht wat deze voelt is is zeer belangrijk.Dit kan veel narigheid voorkomen.  
Soms komt ook uitslag voor als het gevolg van irritatie van het systeem.Bij de bewoner komt rode uitslag op de huid naar voren als gevolg van de irritatie.  
Om irritatie te voorkomen kan gebruik worden gemaakt van een speciaal aangepast anti-alergie matje.Dit matje word onder de pyama van de bewoner gelegt.Onder het antiallergie matje komt vervolgens een onderlegger te liggen.Het gevolg hiervan is dat de huid van de bewoner niet in contact komt met de onderlegger.  
Het toepassen van een anti allergie matje is een kostbare methode omdat de kosten van het gebruik hoog zijn.Het zijn katoenen dekentjes die iedere dag in de was gaan.Om het nat worden van het bed te voorkomen word onder het anti allergie matje onderlegger geplaats.Dit om natworden van het bed te voorkomen.  
De oplossing is en zeer goede methode.Toegeast op deze manier zal geen irritatie van de huid voorkomen.  
Het gevolg is dat de bewoner geen jeuk krijgt als gevolg van de onderlegger en dat de bewoner kan genieten van en welvediende goede nachtrust.  
Bekend is ook dat sommige bewoners aan de systemen gaan trekken vooral als de systemen verzadigd zijn.Dit komt vooral voor bij bewoners die de gehele dag op bed liggen.Ook gedurende de avond en nachtdienst zal je bij sommige bewoners half uit elkaar getrokken systemen aantreffen.Het is goed te begrijpen dat wanneer een systeem verzadigd is dit bij de bewoner gaat irriteren.Het gevolg hiervan is dat de bewoner aan het systeem gaat trekken tot het van het lichaam verwijderd is.  
Hier ga ik op de volgende manier mee om.  
Bij bewoners die dit doen zal ik het systeem eerder verschonen maar ook eerder controleren of het systeem verzadigd is.Is dit zo dan zal ik niet aarzelen bij de bewoner een ander systeem aan te doen.Geen enkel mens wil in een nate broek zitten en dat zal bij mij, als ik dit kan voorkomnen niet voorkomen.  
Mocht gedurende de controles gedurende de avond en nachtdienst voorkomenn dat het systeem nat is dan gooi ik dit direct weg.  
Ook komt het voor dat de bewoners de systemen uit willen trekken omdat hetgene wat ze om hebben iets ongewoons is.Wil je natworden van de bewoner voorkomen dan kan je preventief bepaalde maatregelen toepassen in het belang van de bewoner.  
Een mogenljkheid is om de bewoner een pyamabroek aan te doen.  
Dan word het voor de bewoner "moeilijker" gemaakt om te plukken.Ook is bekend dat sommige bewonrs worden ingerold om het uittrekken van het systeem te voorkomen.Dit geeft voor de bewoners een enorme bewegings beperking.Dit is een handeling waar ik persoonlijk niet volledig achter kan staan maar als je soms helaas de keuze heb dat de bewoner het systeem uittrekt en dan door ongewild urine verlies zijn kleding natmaakt is dit helaas een oplossing.  
Ook komt het voor dat sommige bewoners door de jeuk aan de systemen gaan pukken.Om dit te voorkomen zijn enkele simpele oplossingen die voor de bewoners een goede aanvaardbare oplossing bieden.Menthol poeder en baby poeders die op de huid worden uitgestrooid en vervolgens worden ingevreven hebben een goed resultaat.Het gevolg is dat de jeuk minder word en dat de krab effecten minder worden.Pulken en krabben zijn twee dingen die nauw met elkaar in verband staan.Het gevolg hiervan kan wezen dat op een plaats waar veel bacterien voorkomen snel nare wondjes voorkomen.Urine is niet vrij van bacterien en als dit in aanraking komt met de open wonden is het voor de bewoner absoluut niet prettig.  

3.6 HOE DENKEN BEWONERS OVER HUN INCONTINETIE PROBLEMEN EN DE SYSTEMEN DIE ZE GEBRUIKEN.  

Er volgen nu enkele uitwerkingen van intervieuws die ik met enkele bewoners hen gehad.  

Even voorstellen.  
Een heer  
90 jaar  
Gebruik:  
Overdag tena confort  
Bij uitgaan of bij gebruik laxeer middellen een M tender  
s,Nachts tena confort  
Urinaal  
Onderlegger  

Meneer beschouwd het incontinentie materiaal wat hij draagt als pure noodzaak.Uit gesprekken blijkt dat hij het incontinetie probleem in totaal heeft geaccepteerd en dat hij het als een factor beschouwd dat bij het krijgen van een CVA hoort.Het is een manier om ongelukken te voorkomen en dat bespaart heel veel nare dingen zoals het verschonen van de kleding.Extra werk geeft het niet voor zijn relaties omdat mijnheer zijn kleding in het verpleeghuis word gewassen maar het is wel tijdrovend werk voor de verzorging als ook de kleding nt zou zijn.Mijnheer heeft gelukkig geen last gehad van enige irritatie met betrekking tot deze systemen.Hij vind de systemen die hij draagt goed passen en confortabel zitten.Dit vind hij ook belangrijk.Hij weet dat diverse bewoners op zijn kamer diverse systemen dragen maar dat zie je niet vanaf de buitenkant.Dit vind hij bijzonder plezierig.Hij schaamt zich er niet voor,maar het is wel fijn dat het onzichtbaar is.  
Mijnheer was thuis ook al op de hoogte van de diverse incontinentie systemen.Deze verkreeg hij via de huisarts.Hier in het verpleeghuis worden de zelfde systemen gehanteerd als in de thuis situatie.De absorbsie vind hij goed want bij uitstapjes zit het systeem na vijf uur nog goed en is het bij mijnheer nog niet verzadigd.  
Het dragen van de systemen vind hij geestelijk ook niet bezwarend.Hij aanvaard het als gevolg van zijn kwaal en hij is er van bewust dat hij dit probleem nooit meer kwijt raakt.De houding van de verzorging is correct.Bij een ongelijk is er altijd wel iemand om hem te verzorgen.Hij vond dat er wel verschil werd gemaakt tussen bepaalde bewoners maar dat accepteerde hij.Als er een ongeluk gebeurd dan werd hij binnen vijf minuten geholpen.Dit vond de heer netjes omdat de heer inzag dat er misschien een enorme drukte heerst en dat andere bewoners ook geholpen moeten worden.  
Er word nooit niet negatief gereageerd op een ongelijk ddor de verzorging en daar was de heer erg tevreden over.  
Incontinentie in het verpleeghuis is een taboe.Over ziektes en zeker over incontinentie word nooit gesproken.Dit vond hij begrijpelijk want niemand praat graag over zijn lichamelijke problemen.  
  

Even voorstellen.  
Een mevrouw.  
90 jaar.  
Amutatie been rechts  
Gebruik :  
Overdag blauwe l tender  
s'Nachts groene l tender  
Onderlegger  

Het dragen van incontinentie materiaal is een noodzaak.Door het systeem voorkomt het nare ongelukken zoals het nat worden van de kleding weet mevrouw te vertellen.Na de wasbeurt s'morgen ruikt ze niet meer weet ze te vertellen.Dit vind zij aangenaam.  
Mevrouw heeft geen last van irritaties en nare plekken als gevolg van het dragen van de systemen.Het knelt niet en het zit niet irritant.  
Mevrouw weet te vertellen dat ze in de thuissituatie ook al systemen droeg en ze is ook bekend met de verschillende kleuren van de systemen.Mevrouw heeft geestelijk geen problemen met het dragen van het system en haar incontinetie probleem  
Mevrouw weet te vertellen dat ze de kwaal heeft aanvaard en dat het hoort bij haar leeftijd, ze is tenslotte al negentig jaar.  
Ten tijde van de verchoning gaat de verzorging altijd netjes met haar om en ze heeft geen opmerkingen over nare opmerkingen van het personeel over haar incontinetie probleem.Op de vraag of ze fijn zou vinden om gewassen met water en zeep te worden zecht mevrouw dat ze nadat ze een schone broek aankrijgt zich al prettig voelt.  
Ze vind het niet te lang duren tussen de verschoningen.Wel zecht ze dat ze het vervelend vind dat andere bewoners veel roepen om naar de toilet te gaan.Als mevouw op bed licht duurt het ongeveer vijf minuten voordat de verzorging komt om haar probleem op te lossen.  
Over incontientie word in het verpleeghuis en op deze afdeling niet gepraat.Een ieder houd dit voor zich en dat vind mevrouw begrijpelijk.Ook weet ze vertellen dat incontinentie een taboe is in het verpleeghuis.Als mevrouw de keuze heeft om te kiezen tussen meer vlees en een minder system of een goed systeem en minder vlees dan kiest mevrouw voor een goed systeem.  
  
Even voorstellen.  
Een man  
77 jaar  
Heeft een CVA gehad.  
Gebruik :  
Overdag groene m tender  
s'Nachts groene m tender  
Onderlegger  

Mijnheer is in oktober 1993 opgenomen in verpleeghuis de Elf Ranken.Mijnheer was hiervoor gezond maar is na zijn CVA inkontinent geworden. Vroeger had de heer geen problemen met ongewild urine verlies.  
Hij draagd voor zijn  ongewild urine verlies overdag een blauwe en s'nachts een groene broek.De heer weet het verschil van kleur wat hij draagd maar weet niet waarvoor deze verschillende kleuren dienen.  
Mijnheer is goed op de hoogte dat hij door het gebruik van deze systemen af en toe plekjes kan krijgen in  schaamstreek.Mijnheer is hier zeer attent op en regelmatig vraagt de heer zijn billen in te smeren met lanette creme.Hij weet te vertellen dat de drukte op de verpleegafdeing van invloed is op het wel en niet drooghouden van zijn systeem.Hij heeft er begrip voor dat het personeel niet direct kan reageren  als hij naar de toilet moet.Als hij dan naar het toilet gaat is het vaak te laat.  
De heer heeft nooit last gehad van lekkage door het verkeerd bevestigen van de broek gehad.Ook weet hij te vertellen dat de systemen die hij draagt bij hem niet striemen in de liestreek.De heer vind het belangrijk dat je het systeem niet ziet.Als hij het incontinetie materiaal draagd zie je geen verdikking op de plaats waar de broek zit.  
Hij vind het fijn dat hij incontinentie materiaal draagt want wat is erger zecht hij ,nat worden en een natte broek hebben of droog lijken en schone kleren dragen ? Het urine verlies kan te manken hebben met zijn leeftijd en en de aandoening in zijn lichaam.  
Het personeel vind hij een goede opstelling hebben ten opzichte van het gebruik van het incontinetie materiaal.Wel hoort hij af en toe opmerkingen over de geur die het verspreid als het systeem word open gemaakt.  
Als de heer op bed licht duurt het tussen de een en de vijf minuten voor het personeel reageert op zijn noodbel.Ook komt het voor dat als hij dan moet wachten en dat als de verzorging komt hij niet kan.  
Als de heer de keuze heeft tussen een goed systeem of een extra stuk vlees op zijn bord dan kiest hij overduidelijk voor het goede systeem !  

3.7 WAAROM JUIST DAT SYSTEEM  
Er volgd nu een verklaring waarom de ene bewoner een bepaald systeem draagd en de achterliggende gedachte juist voor dit systeem te kiezen.  

Een bewoner die in coma licht.  

Overdag  blauwe l tender  
Nacht groene l tender  

Waarom ?  
Deze bewoner word om de twee a drie uur verwisseld van ligging en omdat deze bewoner geen controle meer heeft op zijn urine uitschijding word ook gelijk het systeem verschoond.Doordat deze bewoner gedurende de gehele dag op bed licht is er een grote kans op decubitus vooral als het systeem nat is.Vandaar dat het systeem ook elke keer word verschoond.s'Nacht word er een groene l tender gebruikt omdat er s'nachts maar een verschoon ronde is en zodoende de bewoner maar een maal word gedraaid en verschoond. Een groene l tender absobeert meer dan een blauwe l tender vandaar dat het langer duurd voordat het systeem verzadigd is.  
  
Een bewoner met en cva maar die een goede sta functie heeft.  

Overdag  tena lady  
Nacht  tena confort  

Waarom ?  
Overdag is deze bewoner zeer attent dat als mevrouw naar de toilet moet deze ook gaat.Dan rolt mevrouw zelfstandig naar de toilet en roept de verzorging.Mevrouw is zelden tot nooit nat.Mevrouw word altijd op tijd verzorgt bij de toilet gang.  
s'Nachts draagt mevrouw een tena confort.Mevrouw belt zelf om te plassen.Mevrouw is nooit nat maar mevrouw wilt zelf preven  
tief een systeem dragen om ongelukken te voorkomen.Opvallend is dat mevrouw altijd exact op de zelfde tijden naar de toilet gaat.  
Hierbij zou er sprake kunnen zijn van een vorm van hospitalisatie.  
  
Een bewoner met en cva maar met een minder goede stafunctie.  
Geeft niet zelf aan naar de toilet te moeten.  

Overdag  groene m tender  
Nachts  groene m tender  

Waarom ?  
Bij deze bewoner is de urine productie hoog.Doordat mijnheer  om een uur en om half vier word verschoond is het noodzakelijk een goene m tender te gebruiken.Mijnheer word overdag ook op bed gelegt om te worden verschoond omdat het zelfstandig zitten op de toilet erg gevaarlijk is.Doordat deze bewoner dit niet goed kan en zelf niet aangeeft dat hij naar de toilet moet is het voor de verzorging noodzakelijk om voor deze oplossing te kiezen.Er gaat erg veel tijd inzitten om mijnheer vier maal te verschonen .Daarom is dan ook besloten om voor deze oplossing te kiezen want nat worden is voor de bewoner en zijn vrouw ook erg lastig.s'Nachts draagt mijnheer ook een groene m tender omdat er s'nachts maar een verschoon ronde is.Komt mijnheer s'morgens laat uit bed dan blijkt ook het groene systeem verzadigd te zijn.  
  
Een bewoner met en cva,afasie,sta funktie goed.  

Overdag  tena confort  
Nachts  tena confort  

Waarom ?  
Mevrouw word overdag tijdens de verschoonronde van elf uur en na het rusten om half twee verschoond.Ook word mevrouw om drie uur verschoond en na het eten.Voor het naar bed gaan krijgt mevrouw een po.Mevrouw is zelden tot nooit nat.Er is bij mevrouw gekozen om toch een tena confort te kiezen om eventueel ongelukjes te voorkomen.De verschoning verloopt overdag bij mevrouw zonder problemen.s'Nachts draagt mevrouw en tena confort.Tijdens de nachtelijke verschoon ronde krijgt mevrouw een po aangeboden.s'Morgens is mevrouw droog.Bij deze mevrouw zie je dat ze regelmatig verzorgd word bij de toiletgang.Ook constateer je dat mevrouw de tena confort draagt puur als preventive oplossing.  
  
3.8 VERSCHIL MAN\VROUW  
Verrassend is dat zowel mannen als vrouwen het accepteren dat ze een systeem dragen.  
De bewoners beschouwen het als noodzaak.Ze kiezen liever voor een goed systeem dan dat de kleding nat word en dat de kleding verschoond moet worden.Mannen en vrouwen vinden de systemen goed zitten en dat er geen nare geur vrijkomt.Men "ruikt"  dus niet.  
Veelal word incontinentie beschouwd als een kwaal die bij het ouder worden hoort.Vrouwen zijn over het algemeen meer bekend met het dragen van hulp middellen om niet nat te worden dan mannen.Daarom zou je kunnen denken dat het voor een man moeilijker is een tena confort of een tender te dragen.Hiervan is geen sprake.  
De bewoners vonden het de eerste maal niet prettig toen zij een incontinentie verband aan moesten.Incontinetie materiaal word vaak vergeleken met luiers.Luiers worden gedragen door baby's.Daar waar men ouder is maakt men toch de vergelijking. Geestelijk is het voor de bewoner zeer belastend om voor de eerste keer een incontinentie verband te moeten dragen.Helaas is het bij sommige bewoners noodzakelijk willen zij droog blijven.  
Ik pas het materiaal pas toe nadat ik de bewoner goed heb voorgelicht waarom ik het doet toepassen.Ook geef ik uitleg wat het incontinentie materiaal doet en wat de voordelen zijn  ten opzichte van nat worden van ongewenst urine verlies.Dit moet uiterst zorgvuldig gebeuren.Nadat de bewoner eerst een geestelijke klap heeft gekregen omdat zij of hij urine laat lopen krijgt hij of zij ook nog een matje om.Dit is nog een zware klap erbij.Daarom is voorlichting door mij als ziekenverzorgende en het bespreekbaar maken van het probleem een taak.Zeker als het de eerste maal is als het word toegepast. Een bewoner zal het zeker de eerste keer zeer naar vinden en geestelijk zeer belastend.  
Ik zou het ook geestelijk zeer belastend vinden als ik incontinentie materiaal moet dragen omdat ik ongewenst urine laat lopen.Ik zou willen voorgelicht over mijn kwaal en waarom ik een broek moet dragen om mijn kleding niet nat te laten worden.Ik zou het zeker aan de zorgverleners vragen.  
Kan ik de bewoner niet duidelijk vertellen waarom het incontinetie materiaal diend en wat de voordelen zijn ,betekend dat dat ik als zorgverlener op dit terein te kort schiet.Dit mag niet.Een bewoner ziet mij als een proffecionele zorgverlener en ook als een vraagbaak.  
  
3.9 DWANGMATIGE TOILETGANG  
Dwangmatige toiletgang komt zowel voor op mijn afdeling zo ook op alle andere afdelingen.  
Dwangmatige toiletgang kan betekenen dat een bewoner continu denk dat hij of zij naar de toilet moet.  
Dwangmatige toiletgang kan ook betekenen dat een bewoner exact om de twee uur roept om naar de toilet te gaan.  
Dwangmatige toilet gang kan ook betekenen dat als je een bewoner die regelmatig roept om naar de toilet te mogen de tafel aansteekt en dat deze het gedrag van de bewoner overnemen.Het gevolg is dat de hele tafel net als die ene individuele bewoner op de toilet gefixeerd raken.  
Waarom zal iemand exact om de twee uur naar de toilet willen en waarom zou een bewoner continu aan de toilet denken ?  
Een gedachten die bij een bewoner kan spelen is dat hij of zij een keer een ongelukje heeft gehad en dat deze denkt dat deze moet plassen naar de broeder of zuster roept.Geestelijk kan het voor een bewoner zeer zwaar belastend zijn dat dit ongekuk een keer heeft voorgevallen. Gaat hij of zij naar de toilet dan heeft zij die bescherming dat ze het kwijt is.Het is dus een geestelijk aspect dat hierin meespeelt.Bij de minste geringste prikkel in de blaas denkt zij of hij dat ze moet.  
Dit kan ook spelen bij bewoners die om de twee uur exact voor de toilet staan.  
Midden in de nacht op exact de zelfde tijd word er gebeld door bewoners.Ze liggen dus als het ware op de klok te kijken en roepen de broeder of zuster op die bepaalde tijd.Mochten ze in slaap vallen en niet op tijd wakker worden voor de po is er niets aan de hand.Wel kan je constateren dat de als ze zich verslapen hebben direct bellen,want het is tijd geweest.Raar is te constateren dat ook het gedrag van om de twee uur bellen een kamer zeker beinvloed.Als je voor een bewonerde po haalt dan zal de andere bewoner ook roepen als deze wakker is.  
Een ander feit dat opvalt is dat het alleen vrouwen zijn die dit gedrag in de woonkamer en op de slaapkamers vertonen.  Mannen hebben een fles.Deze blijft tussen de benen ingeklemd staan of staat op het nachtkastje.Zij kunnen dus op de slaapkamer zelfstandig plassen.Bij vrouwen gaat dit niet zodat vrouwen noodgedwongen de po moeten vragen aan de verzorging.  

Hoe sta ik hier tegenover ?  
Ik kan hier goed mee overweg omdat het gedurende de nachtdienst rustiger is dan overdag.  
Mochten bij het op de po zetten van een bewoner ook andere bewoners op de po willen dan ga ik hier rustig mee om.Mijn gedrag gedurende de dienst heeft invloed op de bewoners.  
Je hebt gedurende de nachtdienst bepaalde kamers die vaker bellen dan andere kamers.Om onodig lopen te voorkomen zet ik op de kar meerdere po's neer zodat tijd als gevolg van het reageren op de bel en het halen van de po te voorkomen.Dit betekend dat ook gedurende de nachtdienst de bewoners sneller geholpen kunnen worden.  
Ik zie het regelmatig vragen van de po niet als een negatieve manier van aandacht vragen.Ik denk dat hier ook andere factoren van invloed zijn.Angst om nat te worden kan een factor zijn.Niemand vind het leuk om nat te worden en als een bewoner dit kan voorkomen door regelmatig naar de toilet te gaan vind ik dit een goede oplossing.  
  
3.10 BLAASTRAINING  
Er word er naar gestreeft om de bewoners zo lang mogenlijk  continent te laten zijn.Het zou heel makkelijk wezen om een bewoner een goed systeem aan te doen en het systeem  met de verschoonronde te verschonenen als het verzadigd is.Zo werkt het niet.Als je een bewoner kan stimuleren om te bellen voor de po dan stimuleer je ook de beheersing op de blaas.De beheersing van de blaas kan betekenen dat de bewoner zijn urine op kan houden tot ik als verzorgende de bewoner naar de toilet breng of op de po zet.  
Als ik een bewoner die continent is een broeksysteem aantrekt betekend dat de bewoner sneller geneigd is om zijn urine te laten lopen omdat deze er geen last van heeft.Dit in de zin dat het bed en de kleding niet nat word.Je merk dat bewoners die dit gedrag vertonen sneller incontinent raken.Dit omdat ze toch een broek aan hebben.Ik tracht als ziekenverzorgende dit te voorkomen.Het juiste systeem of geen systeem toepassen bij de individuele bewoner voorkomt incontinentie uit gemakzucht. Ook merk ik dat een bewoner zich geestelijk zeer angstig voelt als zij of hij is overgegaan naar een lichter systeem wanneer het systeem wat  de bewoner gedragen heeft niet aansluit op de behoefte van de bewoner.  
Angst om nat te worden bij een ongeluk brengt geestelijke paniek.Kan ik door middel van een goede voorlichting de bewo  
ner overtuigen dat een ander incontinetie matje ook aansluit bij de behoefte dan heeft dit tot gevolg dat de bewoner het accepteerd dat hij of zij dit nieuwe systeem draagt.Goede voorlichting aan de bewoner kan angs voorkomen.Goed en snel reageren heeft tot gevolg dat de continente bewoner niet nat word.Het incontinent worden van een bewoner gaat snel.Het accepteren dat de bewoner met een lichter systeem kan hebben en dat deze moet bellen als hij of zij op de po moet kan tot gvolg hebben dat men en betere controle verkrijgt over de blaas en dat incontinentie voorkomen kan worden bij bewoners die continent zijn.  
In het goed voorlichten,het toepasen van het juiste systeem bij de individuele bewoner en het stimuleren tot bellen als de bewoner moet plassen ligt mijn taak als ziekenverzorgende wil ik incontinentie bij continente bewoners voorkomen.  
  
3.11 RELATIES  
De relaties van de bewoner zijn op de hoogte van de problemen  
die er zijn met betrekking tot incontinentie.Incontinentie komt niet van de een op de andere dag maar er gaat een langere periode overheen.Het begint bij het af en toe verliezen van urine en het aanpassen van het incontinentie materiaal aan de behoefte van de bewoner.  
Daarom zal het de relatie van de bewoner ook niet verwondelijk zijn dat hun familielid ook in het verpleeghuis waar ik werk ook gebruik word gemaakt van incontinentie materiaal.  
Een verpleeghuis heeft in de samenleving een relatief negatief beeld als men denkt aan de toiletgang.In een verpleeghuis gaat men op vaste tijden naar het toilet en spreekt men over toiletrondes.Wachten op je beurt wanneer je naar de toilet kan.De familie leden hebben hierop aanmerkingen, maar als je aan de familieleden kan uitleggen dat ik en mijn collega's er alles aan doen om de zorg omtrend de toiletgang zo goed mogenlijk te laten verlopen is hier veelal begrip voor.De familie leden zullen zien dat ik en mijn collega's de gehele dag druk bezig zijn op de afdeling om een optimale zorg te bewerkstelligen. Daarbij hoort ook het verzorgen van de toiletgang bij de bewoners.  
Toch zal de relatie van een bewoner mij en mijn collega 's er op aanspreken dat hun familie lid soms lang moet wachten voor hij of zij aan de beurt is en /of er tijd is.Dit zou ik zelf ook doen als een familielid van mij in een verpleeghuis zou wonen.Kritiek van de familieleden op de verzorging is niet altijd leuk maar door deze vorm van kritiek probeer je telkens de zorg aan te passen en zo komt een goede wisselwerking tot stand.Dus kritiek kan de zorg verbeteren.  
Het lang zitten in een nat verband is voor de relaties van een bewoner een evengroot punt van discussie.Niemand vind het leuk dat zijn relatie soms te lanng zit in een nt verband.Uitleggen dat het incontinentie materiaal het vocht direct en goed opneemt is niet voldoende.Uitleggen wat het verband doet en ook vertellen dat wij er als team er alles aan doen het verband op tijd te verschonen is niet voldoende.Vaak helpt het om rustig met de realatie te praten over hoe jij er zelf over denkt en vertellen dat je dit probeer goed toe te passen kan de familie het gevoel geven dat wij er als verzorging er alles aan doen om de tijd tussen nat worden van het verband en het verschonen te verkleinen.  
Soms zal de familie klagen over geur die er ongetwijfled is op de afdeling als er een toiletronde is.Geur is onvermijdelijk als er in een korte periode veel bewoners naar de toilet gaan. Dit kan je gedeeltelijk voorkomen door het natte incontinentie materiaal in de daarvoor bestemde vuilnisbak te deponeren die op het toilet staat.Deze vuilniszak word in de middag weggehaald door de huishoudelijke dienst.Op zondag als er geen huishudelijke dienst is halen wij zelf de vuilnisbakken leeg en deponeren wij deze in de afvalcontainer die in een spoelhok staat.Door het regelmatig legen van containers voorkom je ook nare geur.  
  
3.12 ANDERE ZORGVERLENERS  
De overige hulp verleners zijn op de hoogte van de toestand van de bewoners.In het multidiciplinair overleg waar dietiste,fysiotherpie ,arts, aktiviteiten begeleiding,maatschappelijk werk en verzorging aanwezig zijn worden de bewoners per vijftal besproken.Dit gebeurd eenmaal per twee weken op een vaste dag.Onze afdeling bevat op dit moment vijfentwintig bedden.Dit betekend dat een maal per tien weken alle gegevens van de bewoners worden doorgenomen.  
Hierbij komt ook incontinentie ter sprake.Alle diciplines zijn dan op de hoogte van de vooruitgang of achteruitgang van een bewoner.  
Het kan geen kwaad dat bijvoorbeeld de aktiviteiten begeleiding op de hoogte is van het incontinent zijn van een bewoner.Men spreekt hier van beroepsbeoefenaars in een orgranisatie.Wil de orgranisatie en ook de zorg goed op elkaar afgestemd zijn betekend dit een uitwisseling van vertrouwelijke gegevens.Deze mensen zijn deskundig genoeg dat deze vertrouwelijk met bewoners gegevens omgaan.  
  
3.13 DE BUITENWERELD  
Naar aanleiding van gesprekken over de bewoners in het verpleeghuis vroeg ik of mijn familie leden dachten dat meer of minder dan vijfenzeventig procent van de bewoners gebruik maakt van een systeem.  
De getallen die respectivelijk mijn zwager zus en vader gaven waren lager dan de werkelijkheid.  
De meeste antwoorden waren dat ze dachten dat minder dan vijfenzeventig procent van de bewoners incontinentie materiaal gebruikt.Waarom dachten zij dit ?  
Het antwoord was omdat het een onderwerp is wat niet zo erg te sprake komt als men denk aan oudere mensen.Ze begrijpen wel dat als men ouder word de ogen en de oren minder worden maar bij de verminderde werkingen van de sluitspier hadden zij niet stilgestaan.Alom verbazing dus.  
Voordat ik in de gezondheidszorg ging werken wist ik niet dat er psygogeriatrische verpleeghuizen waren voor demente bejaarden.Voordat ik in een verpleeghuis ging werken wist ik niet dat ik te maken kreeg met vele incontinente bewoners.  
Het beeld van en verpleeghuis was (maar dat is veranderd door mijn verhalen) een beeld dat men gezellig vrij en blij van een oude dag ging genieten.Nu weten zij dat het leven in een verpleeghuis aan bepaalde tijden is gekoppeld en dat men ook in de Elf Ranken enorm aan privacy moet inleveren.  
Incontientie is een taboe.Ik zou nooit vermoeden dat mijn buurvrouw van tachtig jaar incontinent is en dat deze een systeem draagt.Dit zijn geen onderwerpen om op een verjaardag tussen de borrelnootjes en de ships te bespreken.Dit houd men liever voor zich.  
Vandaar dat mijn familie niet op de hoogte kon zijn van de incontinentie problemen op mijn werk.  
  
Conclusie hoofdstuk 3  
Wanneer is iemand incontinent,wat is continent en wat houd dit is? Dit is moeilijk want urine incontinentie heeft vele verschillende vormen.Incontinent is niet zomaar incontinent.We moeten beseffen dat het ongewenst urine verlies op verschilende manieren kan gebeuren.  
Urine incontinentie komt vaker voor op oude leeftijd dan op jonge leeftijd.Wel valt op dat veel van de bewoners in het verpleeghuis incontinent zijn.Dit komt omdat we in het verpleeghuis een bewoners groep hebben die veelal afhankelijk zijn van de verzorging met betrekking tot de toiletgang.Ook met beteking tot de lichamelijke verzorging treffen wij een uitzonderigs groep aan in het vepleeghuis.Doordat deze mensen lichamelijke aandoeningen hebben en ook hulp nodig hebben bij de toiletgang zal het incontinentie cyfer hoger zijn dat in de wereld buiten het verpleeghuis want hier wonen meestal mensen die niet verpleegbehoeftig zijn en met betrekking tot de toiletgang ook zelf kunnen functioneren.  
Incontinentie heeft invloed op de P.S.S eenheid.Als deze mensen geen goed passend systeem om zouden hebben dan zouden ze geestelijk,lichamelijk en geestelijk enorm beperkt worden in hun handelen.Door een goed systeem toe te passen bij de individuele behoefte van de bewoner is het mogenlijk normaal te doen wat de bewoner wilt.Wel hebebn bepaalde systemen het nare bijverschijnsel dat ze soms de huid van de bewoner irriteren.Dit heeft roodheid,open plekjes en dergelijke tot gevolg.Door goed in te spelen op deze nare verschijnselen is het mogenlijk te handelen in het belang van de bewoner zodat deze er geen last van heeft dat deze een systeem draagt.  
Mobiliteit heeft invloed op het wel dan niet incontinent raken van de bewoner.Bij grote mobiliteit zal de kans op incontinentie kleiner zijn dan bij passiviteit.Dit is opvallend omdat men werkt aan een goed incontinentie beleid,het stimuleren van de beheersing van de blaas en een kwalitatief goede verzorging.Als je dan ziet dat er dan er een verschil onstaat bij dit beleid bij passieve bewoners en active bewoners merk je dat de passieve bewoner ondanks zijn continent zijn toch incontinent raakt.Dit geeft voor mij als verzorgende toch een aantal vraagtekens met betrekking tot het beleid dat word gevoerd.Mede door mijn kennis ,die ik door dit verslag heb gekregen zal ik de mensen die dit voorschrijven regelmatig met vragen bestoken !!  
Het dragen levert voor zowel man danwel vrouw geen problemen op na verloop van tijd.Je zou denken dat mannen afwijzend zouden staan ten opzichte van het dragen van een incontinentie verband.Vrouwen hebben hier meestal wat "ervaring" mee in verband met de maandelijse periode.Dat zowel man als vrouw het incontinentie materiaal accepteren heeft vooral als basis dat de kleding niet nat word.Het natworden van kleding met als gevolg lichamelijk ,geestelijk en sosiale beperkingen weegt zwaarder dan het dragen van een incontinentie verband.Liever een systeem dan natworden,dit geld voor zowel de man als de vrouw in het verpleeghuis.  
Angst om nat te worden geeft somige bewoners een bepaalde dwang om zeer frequent naar de toilet te gaan.De bewoners houden zich nergens anders mee bezig en men gaat dan spreken over dwangmatige toiletgang.Door bewoners hierin goed te begeleiden en een structuur proberen aan te brengen in de toiletgang kan men dwangmatige toiletgang en ook blaastraining bevorderen.Dit heeft voordelen. Dit omdat de bewoner begeleid word in zijn probleem en door middel van toiletrondes ook een goede beheersing van de baas word verkregen.Dit het tot gevolg dat bewoners zich aan bepaalde tijden gaan houden en dat continentie word bevorderd.Zaak is wel deze tijden goed bij te houden en ook in drukke tijden dit te handhaven om een goed  continentie beleid te handhaven.  
De familie van de bewoner zal zich nu maar ook in de toekomst steeds meer gaan bemoeien met het beleid dat word gevoerd.Dit is een goede zaak,dit omdat dit je scherp houd en de kwaliteit van zorg steeds meer word verbeterd.Niet dat de kwaliteit slecht is maar het kan beter! Dit ook met betreking tot het incontinentie beleid.Geen enkel familielid vind het leuk dat de relatie soms lang voor de toilet staat.Niet alle familieleden vinden werkdruk een excuus voor dit wachten.  
Toiletrondes zijn een van de negative beelden van een verpleeghuis.Door hier goed mee om te gaan en het systeem te durven veranderen zou het mogenlijk wezen beter in te spelen op de behoefte van de bewoners en hier ook de relatie van de bewomer tegemoet te komen.Door deze invloed van buiten kan de zorg steeds moeten worden bijgesteld.  
Andere zorgverlensrs zijn op de hoogte van het incontinetie vraagstuk.Daar waar zij dit ook via hun kant benaderen en hier op een deskundige manier mee omgaan is het mogenlijk om multidiciplinair met incontinetie om te gaan .Dit heeft tot gevolg dat een optimale zorg gewaarborgd is.  
Iemand die van buiten het verpleeghuis komt heeft vrijwel geen inzicht inzicht in wat zich in het verpleehuis afspeelt.Dit omdat men toch in een wereld op zich leeft.Buiten zien we alleen gezonde oude menen en binnen de muren van het verpleeghuis treft men een ander soort bewoners aan.  
Omdat men vrijwel niet over incontinentie durft te praten is het niet verwonderlijk dat incontinentie ook buiten het verpleeghuis zeer onbekend is.Incontinentie is immers geen onderwerp om bij een verjaardag bij de borrelnootjes te bespreken.  

HOOFDSTUK 4 INCONTINENTIE BELEID

4.1 WELK SYSTEEM  
De systemen worden aangepast aan de behoefte van de bewoner en zodoende word gestreefd naar een goed confort voor de bewoner.Dit betekend dat een bewoner een systeem krijgt wat voor hem of haar individueel het beste is.Iedere bewoner word dus individueel bekeken.Verschoning en zwaarte van de bewoner spelen ook mee.  
De keuze voor welk materiaal voor welke bewoner word op de verpleegafdeling zelf gemaakt.Mocht het bij een bewoner voorvallen dat deze regelmatig urine verlies heeft dan word al snel overgegaan op een lichter danwel zwaarder systeem.Bij zowel mannen als vrouwen word bij een lichte vorm van incontinentie gebruik gemaakt van een tena confort.Hierbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat bij een man de brede kant aan de kant van de penis zit.  
Bij bewoners met een mindere stafunctie word ook bij matige incontinentie snel gebruik gemaakt van de m tender.Dit omdat het langer duurd voordat deze bewoners verschoond worden.Dit gebeurd bij de verschoonronden als de bewoner uit bed komt,om elf uur eventueel tussendoor,om drie uur en na half zes.  
Ook zullen sommige bewoners overdag de zware groene tena dragen.Dit omdat deze bewoners overdag niet verschoond worden.De verschoning vind dan plaats bij de wasbeurd en het naar bed gaan.Standaard in de Elf Ranken is dat bewoners s'avonds een tena confort aankrijgen bij lichte incontinentie en die de mogenlijkheid hebben om zelf te bellen voor de po.  
Bewoners die niet zelf kunnen bellen voor de po en die een zwaardere vorm van incontinentie hebben krijgen gedurende de avonddienst en groene tender om.Dit omdat er gedurende de nachtdienst maar een maal word verschoond.  
  
4.2 GEBRUIK  
Er zijn volgens de leverancier enkele aanbevelingen over het gebruik van zijn incontinentie materiaal en fixatie middellen. De leverancier verteld dat de systemen gebruikt moeten worden tot alle letters zijn verdwenen.Dan is een systeem pas volledig verzadigd en dan pas hoeft deze weg gegooid te worden.Ook adviseerd de leverancier dat een netbroekje word gebruikt als fixatie middel.  

Wat gebeud op de afdeling  
Vaak word als fixatie gekozen voor goed passend ondergoed zodat het systeem wel aan het lichaam zit.Verzadiging betekend dat de cijfers geheel verdwenen zijn.Veelvuldig worden systemen weggegooid als er enkele letters weg zijn.Gedurende de avonddienst worden de systemen altijd weggegooid en vervangen door de groene systemen.  

Waardoor komt dit verschil ?  
Op de afdeling word rekening gehouden met de bewoners.Er word gedacht hoe wij het zouden vinden om het systeem pas te verschonen als het helemaal verzadigd is.Dit zouden wij bij ons zelf ook niet leuk vinden.Daarom word bij de bewoners de systemem eerder weg gegooid dan de leverancier dit voorschrijft.Dit heeft in grote mate ook te maken met wat de bewoner wilt.Een bewoner weet soms goed dat het systeem nat is nadat hij of zij ongewenst urine verlies heeft gehad.Daarom zal de bewoner dit zelf zeer goed aangeven ten opzichte van ons als verzorging.  
Buiten de wens van de bewoner om is er nog een reden dat de systemen eerder worden weggegooid dan dat de leverancier ons aanbeveeld.  
Dit is namelijk het empatisch denken van de verzorging.Hoe zouden wij het vinden om nat rond te lopen.Zouden wij nadat wij ongewenst urine verlies hebben gehad onze broek niet zo snel mogenlijk uitrekken en verschonen.Dit is een goede zaak vind ik want het is belangrijk dat wij bij ons werk empatisch te werk gaan om eem goede zorg te waarborgen,ook met betrekking tot het verschonen van incontinetie materiaal.  
Vandaar ook dat wij in meerdere gevallen onderbroeken gebruiken in plaats van netbroekjes.Ook dit heeft te maken wat de bewoner wilt.Sommige bewoners hebben duidelijk de voorkeur voor netbroekjes.Andere bewoners hebben duidelijk de voorkeur voor een onderbroek.Je gaat in op de wensen van de bewoners. Doordat wij als verzorging op de hoogte zijn dat goed ondergoed het zelfde voordeel heeft als de aanbevolen netbroekjes kan in plaats van netbroekjes ook van ondergoed gebruik worden gemaakt.Het resultaat is hetzelfde.Het incontinentie materiaal komt sluitend op de huid terecht.Doordat ook bij goed ondergoed geen verschuiving is betekend het dat ook dat er geen irritatie van de huid zal plaatsvinden.  
  
Verzadiging betekend dat de cijfers geheel verdwenen zijn.  
Veelvuldig worden systemen weggegooid als er enkele letters weg zijn.Gedurende de avonddienst worden de systemen altijd weggegooid en vervangen door de groene systemen.  
Mochten de groene systemen gedurende de nachtdienst noch niet te veel verzadigd te zijn dan word er s'nachts niet overgegaan op de blauwe systemen,het groene systeem blijft dan aan.  
Dit geld ook voor de tena conforts.Als deze goed zijn behoud de bewoner zijn gewone systeem.De zwaartekracht speelt een enorm grote factor tussen systemen eenderzijds en urine anderzijds.Alles komt terug naar de aarde.Dit geld ook voor de systemen.Bij bewoners die op bed liggen en die een urine lozing hebben gehad zal de urine naar beneden lopen.  
Tijdens een verschoon ronde denkt men dat het systeem nog goed is maar na het draaien van de bewoner zal blijken dat de voorkant van het systeem droog is maar de achterkant erg verzadigd is.  

4.3 MIJN HANDELEN  
Waarom gooi ik een systeem niet weg als het een lichte mate van verzadiging heeft ?  
Als ik bij een bewoner een systeem aantref dat een lichte mate van verzadiging heeft dan doe ik het niet verwissellen omdat ik de bewoner dan uit zijn slaap haal terwijl het systeem nog goed mee kan tot de ochtend.  
Doordat ik in de nachdienst alleen het bedlampje gebruikt zal de bewoner ook niet met een enorme lichtbundel worden geconfronteerd.Doordat ik de bewoner altijd rustig benader zal deze ook niet wakker schrikken.Dit betekend dat de bewoner tijdens mijn controle heel even kort wakker is maar dat hij of zij vervolgens rustig verder kan slapen.  
De verschoonronde is s'nachts om half vier en als de bewoner onrustig wakker word zal de nacht lang duren als deze tot zeven uur wakker licht.Omdat de oudere mens minder slaap nodig heeft dan wij als jonge mensen kan het gebeuren dat deze het dag en nacht ritme om gaat draaien als deze al vroeg wakker is.  
Een ander aspect zijn de hoge kosten van het incontinentie materiaal.Doordat ik mijn kennis ook aan mijn collega's overdraag zijn deze ook op de hoogte van de kosten.Het is zonde om een systeem weg te gooien waar een bewoner nog tot de ochtend mee kan  doen.Dit is ook een reden om zuinig om te gaan met het materiaal.Doordat ik op een verantwoorde manier omga met incontinentie materiaal en mijn collega's op de hoogte stel van de kosten besparen wij en hoop geld uit,want ook in dit verpleeghuis geld dat iedere gulden slechts een maal uitgegeven kan worden.  
Doordat ik aan deze dingen denk is een goede zorg gewaarborgd want het levert geen schade op bij de bewoners en bespaar ik  
enorm veel materiaal.Hierbij zijn zowel de bewoner en ook het verpleeghuis bij gebaat.  
  
4.4 HANDELEN VAN COLLEGA'S  
Of het noodzakelijk is om systemen te dragen vanuit de visie van de verzorgenden blijkt het volgende.  
Het is een noodzaak dat de bepaalde bewoners een systeem dragen.Met een noodzaak word bedoeld dat het een goede oplossing is.Er word vanuit het personeel goed ingespeeld op eventuele aanpassingen naar een lichter of zwaarder systeem.Op mijn afdeling is het een regel dat als een bewoner naar de toilet moet er bijna direct gehoor aan gegeven word.Wel houd men zich informeel aan regels.Hiermee bedoel ik dat als een bewoner net van de toilet af komt en deze vraagt kort daarna om weer te gaan daar afwijzend op word gereageerd.  
Het personeel is op de hoogte dat het minder tijd kost een systeem te verwisselen dat de onderbroek en de bovenkleding te verschonen.Daarom word door het personeel op een goede en juiste manier om gegaan met de systemen.  
Daar waar dit nodig is word het gebruik van netbroekjes toegepast.Vaak wil het gebruik van de onderbroek en oplossing bieden omdat door de omderbroek het systeem dan ook goed gefixeerd word.Dit is volgens het personeel op de afdeling ook fijn omdat veel personeelsleden begrijpen dat het naar is zonder onderbroek maar met netbroekje te lopen.  
  
4.5 RAPPORTAGE  
Over incontinentie word netjes en obectief gerapporteerd.Er zal nooit in het rapport komen te staan dat de bewoner stonk naar zure urine maar er zal staan dat de bewoner incontinent was van zuurruikende urine.Een ander voorbeeld kan zijn bewoner dreef in zijn stoel van de urine.Er word dan vermeld dat de bewoner in overleg een anders systeem heeft aangekregen.  
Met deze gegevens word direct wat gedaan.Mocht blijken dat een bewoner soms incontinent te zijn van urine dan word dit in het rapport en ook zijn status vermeld.Als deze bewoner en systeem gaat dragen word dit vermeld op de bewoner zijn ADL kaartje en op de incontinetie materiaal gebruiklijst die de avonddienst en de nachtdienst gebruikt op de afdeling.Zo is en ieder op de hoogte dat bij alle individuele bewoners de juiste systemen worden gebruikt.Een ieder is op de hoogte van welk systeem bij welke bewoner word gedragen, dus als de bewoner s'morgens met het juiste systeem uit bed komt deze s'avonds het zelfde soort systeem nog steeds draagd.Er is dus sprake van en zekere controle want niemand wil een bewoner of collega opschepen met de fout die jij als verzorgende maakt.  

4.6 BELEID  
Verzorgen heeft een kostenplaatje.Verzorgen van een bewoner kost veel geld.Daarin zijn buiten de kosten van huisvestiging ,verzorging en eten ook kosten in opgenomen van systemen.Doordat er een langdurig contract is afgesloten met de leverancier zijn de kosten van de systemen in het verleden maar ook in de toekomst bekend bij het hoofdhuishoudelijke dienst.De leverancier beschikt ook over informatie van andere verpleeghuizen zodat ook onderling vergeleken kan worden of het gebruik van de Elf Ranken hoger danwel lager licht dan de andere verpleeghuizen.  
Er is geen relatie tussen personeelsbezetting en incontinentie materiaal.Er gaat wel enorm veel geld om als je kijkt naar de financiele kant,maar als het hele huis een geheel jaar geen incontinentie materiaal gebruikt kan dat vertaald worden  
naar enkele personeels leden.Geen incontinentie materiaal betekend meer verschonen van kleding dus meer werk vor het personeel.Meer personeel dan de enkele personeels leden die dit op zou leveren.  
In het verpleeghuis word gebruik gemaakt van een goed systeem waar men erg tevreden over is.Het contract met de leverancier is meederjarig zodat het huis ook in de toekomst verzekerd is van deze systemen waar men tevreden over is.De leverancier komt met kwartaal cyfers over het gebruik.Ook zorgd de leverancier dat er op tijd materiaal binnen is zodat men nooit last heeft dat er geen incontinentie materiaal meer is.  
De cijfers worden ook per afdeling verstrekt zodat de leidinggevende op de hoogte is van het teveel gebruik of mindere gebruik van de systemen op de afdeling.Deze cyfers worden ook doorgegeven aan het personeel.Minder gebruik betekend dat er goed is omgegaan met de systemen.Te veel gebruik kan betekenen dat er een verspilling plaatsvind.Hierover word melding gedaan zodat het personeel op de werkvloer zorgvuldiger omgaat met de materialen.  
  
4.7 GEBRUIK VAN HET VERPLEEGHUIS  
Dat er een groot aantal bewoners incontinentie materiaal gebruikt heb ik al vermeld.Dat dit meer is dan men eigenlijk vermoed heb ik het volgende overzicht gemaakt.  
Dit zijn de verbruiksgetallen over het gehele huis.Om het gemiddelde gebruiks cijfer per dag te bepalen moeten we het delen door 89 verbruiksdagen.  
Dus het totale verbruik per systeem (1) gedeeld door de verbriksdagen (2) is het totale gebruik op een dag (3).  

 
  
 
1
2
3
tena lady normaal
836
89
9,39
tena confort plus
9936
89
111,24
tena slip plus medium
9036
89
101,53
tena slip plus large
4104
89
46,11
tena slip super medium
4648
89
52,22
tena slip super large
2408
89
27,06
onderleggers
13625
89
153,09
Het gaat over enorm veel systemen.Er worden per kwataal in huis 30968 systemen gebruikt!!! Bovendien ook nog eens 13625 onderleggers!!!  
Enorme getallen waar je nooit niet bij stilstaat als je er een weggooi.  
  
4.8 KOSTEN  
Verzorgen heft een kostenplaatje.Het volgende overzicht geeft een overzicht omtrend de totale kosten per kwartaal aan incontinentie materiaal in het verpleeghuis.  

 

Dit zijn de totale kosten per kwartaal aan verbanden.Willen we echter het gebruik per dag uitrekenen dan moeten we het getal door 89 dagen delen.  
Je deelt de kosten per kwartaal (1) door het aantal verbruiksdagen (2) en dan heb je de totale kosten per systeem per dag.  
(3)  

 
  
 
1
2
3
tena lady normaal
284
89
3,19
tena confort plus
4529
89
50,89
tena slip plus medium
8259
89
92,80
tena slip plus large
4817
89
54,12
tena slip super medium
4997
89
56,15
tena slip super large
3337
89
37,49
onderleggers
5276
89
59,28
Bekend is dat de totale kosten aan incontinentie materiaal per jaar enorm zijn.Niemand zou er bij stilstaan dat er per jaar ongeveer 131.000 gulden om gaat in de systemen.  
  
Conclusie hoofdstuk 4  
Iedere bewoner word appart bekeken en hiervandaan word het systeem wat de bewoner nodig heeft toegepast.Men gaat goed om met de bewoners en hun probleem.Ook met de toepassing van het incontinentie materiaal gaat men goed om.  
Wel word er empatisch gehandeld wat soms niet volgens de regels van de leverancier hoort maar wij vinden het ook niet leuk om in een natte broek te zitten.Ik denk dat ik net als mijn collega's goed omga met het incontinentie probleem.Door goed en deskundig te handelen werken we aan een goede uitvoering van het incontinentie beleid.Er word goed gerapporteerd omtrend incontinentie.Ook werken we met de rapportage aan een goed inzicht in het verloop van het incontinent raken van een bewoner.Omdat door het goed bijhouden van de rapportage men over een langere periode het urine verlies kan worden bijgehouden.Als een bewoner die continent is soms urine laat lopen lees je dit terug in de rapportage en hiervandaan kan je het beleid aanpassen.Het gevolg is dat de bewoner een systeem aankrijgt wat voldoet aan zijn of haar individuele behoefte.  
Als verpleeghuis heb je te maken met een gigantische berg incontinentie materiaal.Door hier goed mee om te gaan en het gebruik bij te houden is het mogenlijk in overleg met de leverancier een overzicht te maken of het gebruik te hoog is of normaal.Dit gebeurd per kwartaal en hierdoor kan het beleid op de afdeling worden bij gesteld.Door regelmatig terug te rapporteren aan de afdeling is het mogenlijk de kosten te beheersen en op een optimalisering van de toepassing van de materialen toe te werken.De kosten zijn immers heel hoog.  
Per bewoner per dag zal dit laag zijn maar kijk je per afdeling per maand dan kan je in een jaar een mooi huis er van kopen.Daarom is het belangrijk dat je op de afdeling goed omgaat met het materiaal en door de kwartaal cyfers te vergekijken tot en goede beheersing van de kosten en toepassing over te gaan.Er is wel verschil tussen de afdelingen maar dit komt omdat er een grote diversiteit van bewoners is met allen hun individuele behoefte van incontinentie materiaal.Zodoende is een onderlinge vergelijking wel goed maar dit zecht niets over het wel dan niet goed omgaan met en bepaald soort systeem.  

Nabeschouwing.

Wat zijn de gevolgen van incontinentie voor de bewoners en het beleid van het verpleeghuis en wat is mijn rol hierin is de titel van mijn verpleegkundig werkstuk tweede jaar.  
Incontinentie is bij de bewoners een niet al te groot probleem. Hiermee bedoel ik geen lichamelijk probleem.  
Een bewoner kan er niets aan doen dat deze soms urine laat lopen.Het is vervelend maar hier kan je weinig aan doen.Wel is er de mogenlijkheid om operatief te behandelen maar dat komt niet voor in dit verpleeghuis.Soms zal je wondjes en irritaries tegen komen maar door preventief en snel te handelen kunnen lichamelijke klachten snel en goed bestreden worden.  
Geestelijk zou je incontinentie kunnen splitsen in twee delen.  
Vind de bewoner het geestelijk aanvaardbaar dat deze incontinent is? Hierop zal geantwoord kunnen worden dat de bewoner geen geestelijke problemen ondervind aan het minder functioneren van de sluitspier.Men denkt meestal dat het een gevolg is van ouder worden is en dat het net als minder goed horen ook dit eronder valt.Geestelijk is het wel een probleem als wanneer er geen preventieve maatregel is toegepast en de kleding nat word en er wel een geestelijk probleem ontstaat.Daarom is het voor de bewoner meestal goed te accepteren dat deze preventief een incontinentie matje aankrijgt.Het lichaam functioneert minder,je verlies urine maar de kleding blijft droog door dit verband.Hierdoor zal de bewoners eerst wel wat hebben van dit hoort niet bij mijn leeftijd want een incontinentie matje word snel vergeleken met een luier en luiers  dragen hoort bij zeer jonge kinderen.Maar als de bewoner merkt dat deze luier voordeel bied is er snel acceptatie.  
Incontinentie geeft sociaal ook niet te veel problemen.Door preventief gebruik van incontinentie materiaal word de bewoner niets in de weg gelegt met betrekking tot activiteiten die de bewoner wil doen.Sociaal levert het dus ook geen probemen op en in de meeste gevallen staan de bewoners hier positief tegenover.Materiaal wat je niet ziet,niet ruikt en bescherming geeft bij wat je ook doet terwijl je soms urine verlies vind men acceptabel.  
Het beleid van ht verpleeghuis is dat er een goed verband aanwezig is en dat dit word toegepast bij de bewoners.Er is een goed verband aanwezig en dit word redelijk goed toegepast bij de bewoners.Wel word het juiste systeem toegepast bij een bewoner die een lichte of zwaardere mate van incontinentie heeft.Bij de afwerking zie ik regelmatig fouten.Systemen die te los zitten of juist te strak.Plakstrips die worden opengelaten en niet worden dichtgevouwen bij controle en met als gevolg dat het systeem niet goed meer toepasbaar is en dat het word weggegooid.Dit geeft een enorme verspilling.Door empaties handelen worden systemem sneller weggegooid dan noodzakelijk maar daar zal men rekening mee houden bij de aanschaf van de systemen.Kwaliteit van zorg betekend niet dat je een bewoner zijn materiaal aan laat houden tot deze volledig verzadigd is maar bij een lichte mate van verzadiging snel een nieuw systeem aantrek.  
Het beleid is er op afgestemd om bewoners zolang mogenlijk continent te laten houden en mocht een bewoner urine verliezen het systeem aanpassen op de individuele behoefte van de bewoner.Ook het regelmatig naar het toilet brengen van de bewoner valt hieronder.Het stimuleren om te bellen voor een po is ook een goede oplossing.Toilet training gebeurd ook goed.  

Maar...aan de andere kant word hier absoluut geen rekening mee gehouden en geeft men een bewoner die continent is snel een zwaar systeem omdat de lichamelijk toestand van de bewoner het niet toelaat om het de verzorging te geven die men eigenlijk moet geven.Lichamelijk factoren,bijvoorbeeld bij een bewoner tillen met de dextra lift en die continent is zal men snel een incontinentie matje geven omdat de verzorging hier minder goed is op afgestemd.Een bewoner die geen goede stafunctie heet en die bijvoorbeeld zwaar is zal men ook sneller een systeem aangeven en deze minder snel verschonen.Het gevolg is dat de continente bewoner zijn urine laat lopen omdat de wachttijd te lang is met als gevolg een zwaarder system met als het gevolg minder verschonen.Het laatste waar men in beland is dat de bewoner zijn urine gewoon laat lopen en dat deze enkele malen per dag op bed word verschoond.  
Hiermee heb ik proberen aan te tonen dat wij helaas op de ene kant incontinentie opvangen door goed te handelen maar aan de andere kant bepaalde bewoners die continent zijn snel incontinent laten worden.  
Natuurlijk heeft ook de personeels bezetting ermee te maken.  
Zet een persoon in voor alle bewoners en laat ze regelmatig naar de toilet gaan en je heb minder kans dat continente mensen incontinent worden.Dit gaat ten koste van de personeelsbezetting aan het bed en dit betekend dat de bewoners nog later uit bed komen.Waar is de keuze?  
Ik vind dat dan de keuze op meer personeel aan het bed moet vallen.Door meer mensen aan het bed te zetten geeft dit een goede lichamelijk verzorging en ook een mogenlijkheid om een goede zorg verlenen.Ook betekend dit dat de bewoners eerder uit bed zijn.Dit betekend dat je wat eerder klaar ben en dus een toiletronde kan doen.  
Met het incontinentie beleid kan ik me goed vinden.Je werk in een systeem en om dit goed laten verlopen zal een ieder zich in moeten zetten om dit goede syteem te handhaven.wel ben ik kritisch ten opzichte van collega's die zich niet op een goede manier met het incontinentie beleid bezig houden.Ik spreek ze hier op aan en vertel hoe het beter kan.  
Doordat ik met bewoners heb gesproken heb ik een goed beeld kunnen krijgen hoe de bewoners het probleem van ongewenst urine verlies ervaren.Door hier op de werkvloer rekening mee te houden vind ik dat ik een goede zorg kan verlenen.  
Ik heb veel van dit verslag geleerd.Dit omdat je van heel veel kanten het incontinentie probleem bent gaan bekijken.Door veel te lezen,te observeren en te praten heb ik veel visies van zowel bewoners,familie en collega's kunnen verwerken in dit verslag.Ik vind zelf dat het een moeilijk onderwerp is om over te schrijven.Het lijkt zo simpel, incontinentie maar je kan het van enorm veel kanten benaderen.Om deze informatie te verwerken,te ordenen en duidelijk in mijn vraagstelling naar voren te brengen is ook een enorme klus geweest.Het is wel leuk geweest om aan dit verslag te werken,maar ik zal persoonlijk niemand dit onderwerp aanraden om dit onderwerp te nemen.Dit omdat het uitdiepen van iets simpels en dit te verklaren enorm veel informatie verwerking geeft en deze informatie ook nog duidelijk over te brengen levert nog meer problemen op.  

Bronnen.

Dit verslag zou niet mogenlijk zijn geweest zonder:  
Bewoners afdeling 2.  
Personeel afdeling 2.  
Familie van bewoners afdeling 2.  
Bewoners afdeling 5.  
Personeel afdeling 5.  
Familie van bewoners afdeling 5.  
Roel,hoofd huishoudelijke dienst.  
Fysiotherapie verpleeghuis de Elf Ranken.  
Activiteiten begeleiding verpleeghuis de Elf Ranken.  
Artsen verpleeghuis de Elf Ranken.  
Apotheek dorpsweg.  
Familie Terlouw,Verdoren.  
Verleegkundige zorg deel 1+2.  
Boek anatomie.  
Molnlycke,leverancier incontinentie materiaal.