eten oudere mensen slechter dan jonge 
mensen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 eten oudere mensen slechter dan jonge mensen 
Je doet er als verzorger alles aan om de mensen goed te laten eten en drinken. Alle voorwaarden zijn in het verpleeghuis aanwezig om hier op in te spelen. Bijvoorbeeld bij een bewoner die moeizaam kouwt gemalen eten, bewoner die een tekort aan bijvoorbeeld eiwitten heeft, een soort power drinks. Denk ook aan bijvoorbeeld sondevoeding, die in overeenkomst met bewoner, familie en verpleeghuisarts kan worden toegepast. Bij het drinken aangepaste bekers dan wel verdikt of onverdikt en een ruime hoeveelheid lekkere toetjes. Het belangrijkste is ook aanwezig, hulp aan mensen die niet zelf kunnen drinken en eten. Alle voorwaarden zijn dus aanwezig om hetzij te ondersteunen, hetzij te helpen hetzij op een andere manier tegemoet te komen aan het niet voldoende kunnen eten danwel drinken.