hoe ziet de nachtdienst er uit als  
ziekenverzorgende in het verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 hoe ziet de nachtdienst er uit als ziekenverzorgende in het verpleeghuis 
De nachtdienst laat zich wat moeilijker omschrijven. Niet omdat ik  nooit in de nacht zit maar omdat er wel veel dingen moeten gebeuren maar omdat dit niet aan vaste tijden gebonden zit. Vast staat in ieder geval dater rond 01.00 een verschoonronde gebeurt. Nu krijgen alle bewoners die incontinent zijn een verband dat ervoor zorgd dat huid, bed en kleding droogblijft en de bewoner dus niet het idee heeft nat te zijn. Hier ben je een uur mee bezig. Ook staat vast dat je om 06.30 koffie en thee gaat zetten voor de dagdienst. Wat moet er verder dan nog gebeuren? De woonkamer word gedaan, dus alle tafels worden schoongemaakt de vloer word schoongemaakt en al het afval word weggegooid. Zodoende komt de bewoner s'morgens in een schone woonkamer. Dit gebeurt ook bij de tafeltjes aar de bewoners die op de gang eten. Ook worden in de afdelingskeuken alles klaargezet zodat de keukenzuster die erop de dag is het brood kan smeren. In een grote kar worden de kopjes en dergelijke neergezet. Ook komen er op de dienbladen het bord en het bestek te liggen. Het brood word pas om 07.15 gesmeerd. Ook doe ik als nachtdienst heb alle verbandkarretjes in orde maken. Op deze verbandkarretjes staan alle benodigdheden die worden gebruikt bij eventuele wondjes. In de nacht worden ook alle douches bijgevuld met handdoeken en washandjes. Op alle kamers worden de waskommen en de washandjes en de handdoeken gezet. Samen met het incontinentie verband en de fixatiebroekjes. Ook zorg ik als nachtdienst ervor dat de bewoners met wisselligging worden verzorgd. Gedurende mijn nachtdienst loop je natuurlijk de noodoproepen na van de bewoers die naar het toilet danwel op de po willen en ook zorg je dat je alle bewoners regelmatig ziet. Dit om controle te houden dat de bewoner goed licht en of de bewoners er confortabel bijliggen . Om 06.45 komen de eerste collega's van de dagdienst op de afdeling. Ik ruim de laatste dingen op en ga om 07.00 overdragen aan mijn collga's. Om 07.15 ga ik naar huis.