is het zwaar om te werken in de zorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
is het zwaar om te werken in de zorg 
Het werk is de laatste tijd minder zwaar geworden dan vroeger als je kijk naar de mogenlijkheden die je heb voor te tillen. Veelal zijn de meeste verzorgingshuizen uitgerust met tilapperaten om je lichaam zo min mogenlijk te belasten. Ik ben op mijn werk verplicht hier gebruik van te maken omdat mijn werkgever niet de verantwoording wil dragen als ik geen gebruik maak van de goede middellen die hij of zij aanbied. Het is wel zwaar geworden door de vermindering van personeel, maar geloof mij dit tref je overal aan.  
Ook door de verandering van bewoners die worden opgenomen kan het zwaarder worden. Een verpleeghuis daar komt men pas als het verzorgingshuis het niet (meer) aankan en de thuiszorg niet meer de zorg kan bieden die men maximaal kan bieden. Het gevolg is dat je vrijwel geen bewoners meer tegenkom op een somatische afdeling die alles geheel kunnen doen, anders waren ze al naar de thuissituatie gegaan.