waarom loopt de verzorging in een 
psychogeriatrisch verpleeghuis in  
normale kleding
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 waarom loopt de verzorging in een psychogeriatrisch verpleeghuis in normale kleding 
In een psychogeriatrisch verpleeghuis loopt de verzorging veelal in burger. Dit om verwarring voor zoveel mogenlijk te voorkomen bij de bewoner. Huiselijkheid en een zo normaal mogenlijke woon en leef omgeving creeren voor de bewoner, die veelal met zichzelf met zoveel onduidelijkheden word geconfronteerd als gevolg van zijn aandoening is dan ook erg belangrijk. Daarom word op een psychogeratrische verpleegafdeling gewerk met normale kleding. Bij verzorging heeft men wel eventueel schortjes voor en beschermende kledingsstukken. Dit om eigen kleding te beschermen tegen ongelukjes.