werken er veel mannen in de zorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 werken er veel mannen in de zorg 
Ik ben man en uit ervaring weet ik dat er weinig mannen in de zorg werken. In de psychogeriatrische verpleeghuizen werken meer mannen dan in somatische verpleeghuizen en in de ziekenhuizen het meest. Een onderzoek in het blad vol waarheden PANORAMA vemelde onlangs dat 6% man is in de zorg.