wat kan een oorzaak wezen dat iemand 
niet eet of drinkt in het verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat kan een oorzaak wezen dat iemand niet eet of drinkt in het verpleeghuis 
Waar gaat het naar binnen.  
De mond. Een oorzaak kan wezen dat iemand pijn heeft in zijn mond of de slokdarm. Denk aan aaften of een slecht passend gebid. Het kan wezen dat een bewoner geen spuitjes lust en deze krijgt. Het kan wezen dat een bewoner niet meer wil en de moed heeft alten zakken, en slecht eten en drinken het gevolg is. Soms eet een bewoner niet. Dan kan de oorzaak wezen dat de bewoner niet meer (wil).