wat is een arbeidsovereenkomst
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een arbeidsovereenkomst 
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst volgens wettelijke regels die rechten en plichten van werkgever en werknemer regelen. Hierin staan afspraken over de inhoud van de functie, uitbetaling van salaris, aanspraak op minimumaantal vakantiedagen, et cetera.