wat is een arbeidsvoorziening
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een arbeidsvoorziening 
Een arbeidsvoorziening is de benaming voor het geheel van (overheids)maatregelen ter bevordering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met behulp van (arbeids)bemiddeling, trajectbemiddeling en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen. Een voorbeeld hiervan zijn de Melkertbanen.  
In het beleid van de arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn twee soorten maatregelen te onderscheiden die betrekking hebben op de scholing en arbeidsinpassing van werkzoekenden: scholingsmaatregelen en plaatsingsbevorderende en werkverruimende maatregelen.  
Scholingsmaatregelen hebben tot doel werklozen en werkenden te scholen zodat zij in het arbeidsproces betrokken worden of kunnen blijven. Voorbeelden hiervan zijn de Kaderregeling scholing (KRS) en de Bijdrageregeling Bedrijfstakgewijze Scholing Werklozen (BBSW).  
Plaatsingsbevorderende en werkverruimende maatregelen zijn gericht op het bevorderen van de arbeidsdeelname van werknemers. Een voorbeeld hiervan is de Kaderregeling arbeidsinpassing (KRA).  
Naast de financiering en uitvoering van arbeidsmarktmaatregelen subsidieert de arbeidsvoorzieningsorganisatie een aantal scholingstrajecten