wat is een collectieve 
arbeidsovereenkomst
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een collectieve arbeidsovereenkomst 
Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)   het resultaat van onderhandelingen tussen een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties. De CAO wordt schriftelijk aangegaan en ondertekend en bestaat uit afspraken over verschillende arbeidsvoorwaarden. Van de CAO's in zorg en welzijn stelt de overheid de financiële ruimte voor de arbeidsvoorwaarden vast. CAO's in zorg en welzijn:  
CAO Welzijnswerk  
CAO Verslavingszorg  
CAO Jeugdhulpverlening  
CAO Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten  
CAO Thuiszorg  
CAO Gezondheidscentra  
CAO Verzorgingshuizen  
CAO Ziekenhuiswezen  
CAO Academische Ziekenhuizen.