wat is een psychogeriatrisch  
verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een psychogeriatrisch verpleeghuis 
De psychogeriatrische verpleeghuizen richten zich op personen die geestelijke hulp nodig hebben (naast soms ook lichamelijke hulp), zoals mensen die aan geestelijke (ouderdoms)ziekten of stoornissen lijden (geheugenstoornissen, lichte tot sterke desoriëntatie en/ of verwardheid en onrust). Meestal zijn het oudere mensen die een vorm van dementie hebben, bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer, maar in een enkel geval kan het ook om jongere mensen gaan, bij wie door een ziekte of aandoening het geestelijk functioneren achteruit gaat, bijvoorbeeld door de ziekte van Korsakov, dat is dementie als gevolg van veelvuldig alcoholgebruik.