wat is een verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een verzorgingshuis 
Een verzorgingshuis is een instelling voor mensen die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Het verzorgingshuis biedt verzorging, niet-complexe verpleging of begeleiding, in verband met lichamelijke, psychogeriatrische of psychosociale problemen door ouderdom, al dan niet gepaard gaande met verblijf gedurende het etmaal of een deel ervan.  
Een verzorgingshuis verleent huisvesting, verzorging en begeleiding, wanneer dit in de huidige woonsituatie niet meer mogelijk is. De reden hiervoor kan zijn dat men zichzelf onvoldoende kunt helpen en/ of omdat de hulp van familie/ naasten of van instanties niet meer toereikend is. De zorg- en dienstverlening is erop gericht de bewoner zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn, eventueel met behulp van een hulpmiddel. Dit kan via dagverzorging, tijdelijke opname of via een permanent verblijf in het verzorgingshuis.