definitie Palliatieve zorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 definitie Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk als de aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen.  
Het algemene doel van palliatieve zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als diens naasten. Palliatieve zorg bevestigt het leven, en beschouwt het sterven als een normaal proces. Palliatieve zorg legt de nadruk op de verzachting van pijn en andere problematische symptomen, integreert in de patiëntenzorg de lichamelijke, emotionele en spirituele aspecten, probeert de patiënt tot de dood te ondersteunen om zo actief mogelijk te kunnen leven, en helpt de naastbestaanden zowel in het omgaan met de zieke patiënt als bij de rouwverwerking na diens overlijden.  

Uit de definitie zijn een aantal kenmerken te halen.  
Palliatieve zorg:  
Bevestigt het leven en beziet de dood als een normaal proces  
Vertraagt noch versnelt de dood  
Biedt verlichting van pijn en andere symptomen  
Integreert psychologische en spirituele aspecten van de zorg  
Creëert ondersteuning voor patiënten om tot aan de dood zo actief als zij zelf wensen te leven  
Biedt ondersteuning aan naasten in het omgaan met de ziekte en daaraan gerelateerde problemen  
Biedt rouwbegeleiding