wat is uitzendwerk
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is uitzendwerk 
Onder uitzendwerk wordt verstaan de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door uitzendbureaus aan werkgevers. De uitzendkracht schrijft zich in bij een uitzendbureau, en stelt zich aldus ter beschikking om, na bemiddeling door het uitzendbureau, bij een werkgever tijdelijk arbeid te verrichten. De relatie kenmerkt zich door een grote mate van vrijblijvendheid: de uitzendkracht is niet verplicht ieder werkaanbod van het uitzendbureau te aanvaarden, noch is hij verplicht tot het einde toe bij de inlener te blijven werken. De inlener mag van zijn kant de uitzendkracht ieder moment terugsturen naar het uitzendbureau. Het uitzendbureau ten slotte, kan de uitzendkracht geen werk garanderen.