werken er veel buitenlandse mensen in  
het verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
werken er veel buitenlandse mensen in het verpleeghuis 
Nederland heeft een multiculturele samenleving en dus wonen er veel mensen uit het buitenland, Denk aan mensen uit Suriname, Marokko, Indonesie, Turkye, Nederlandse Antillen. De zorg in het verpleeghuis is ook een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en dus werken er ook verschillende mensen uit deze landen in het verpleeghuis. Uit ervaring vind ik het erg leuk om met deze mensen te werken. Leuke mesnen die ongelooflijk hun best doen bij de verzorging en ook al heb ik collga's meegemaakt die moeite hadden met de moeilijke Nederlandse taal heb ik toch enorme waardering gekregen voor deze mensen. Kijk je naar de randstad en bepaalde wijken in de grote steden dan is daar ook een afspiegeling van de maatschappij te vinden. In steden en wijken waar relatief meer allochtone mensen wonen werken deze ook meer in de zorg, wat erg positief is.