Wat is PDL
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is PDL  
   
Inleiding  
Miljoenen zorgbehoeftigen zijn niet in staat tot gerichte zelfzorgactiviteiten, zelfredzaamheid,reactivering of revalidatie.  
Passiviteit is bij deze mensen een kenmerk van hun dagelijks leven geworden. Voor deze mensen én hun verzorgenden kunnen zeer belastende situaties ontstaan bij de dagelijkse zorg.  
Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen ondergaan én te geven zal de passiviteit eerst geaccepteerd moeten worden.  
In verpleeghuis De Samaritaan te Sommelsdijk (NL) heeft een interdisciplinaire analyse van de zorg- en behandelproblemen geleid tot een gestructureerde aanpak:   PDL.  
Bij deze methode gaat het om:  
-Specifieke zorgvaardigheden in geval van spanning bij de cliënt,  
-Een respectvolle bejegening van de cliënt,  
-Het reduceren van onrust en angstgevoelens bij de cliënt,  
-Het toepassen van specifieke voorzieningen zoals dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur,  
-Het voorkomen van contracturen en decubitus,  
-Een multidisciplinaire aanpak van de passiviteitsproblematiek.  
   
De PDL-methode is van toepassing op alle mensen met ernstige (deel) passiviteitsproblemen die verpleegd en verzorgd worden in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg.  

Wat is PDL?  
ONDER PASSIVITEITEN DAGELIJKS LEVEN (PDL) WORDT VERSTAAN  
Het complex van handelingen,   maatregelen en   voorzieningen dat bijdraagt tot optimale begeleiding, verzorging en verpleging van mensen bij wie zelfzorgtekorten niet zijn terug te dringen.  

In PDL onderscheiden we zeven onderdelen die we factoren noemen: Deze zeven PDL-factoren zijn:  
-Liggen  
-Zitten  
-Gewassen Worden  
-Gekleed Worden  
-Verschoond Worden  
-Verplaatst Worden  
-Gevoed Worden  
   
PDL Protocollen  
In instellingen wordt veel tijd gestoken in het ontwikkelen van protocollen, overzichten en schema's die het werken met PDL vergemakkelijken.  
Velen stellen de gemaakte protocollen welwillend beschikbaar voor belangstellenden.  

De Stichting PDL wil graag als "doorgeefluik" fungeren van kennis en kunde die in de loop van de tijd door beroepsbeoefenaren is opgedaan.  
Hiertoe is een "protocollenbank" opgericht.  

De Structuur is als volgt:  
De letter H, M of V staat voor Handelingenschema, Maatregel of Voorziening  
Het daarop volgende nummer staat voor de betreffende factor:  
-Liggen  
-Zitten  
-Gewassen Worden  
-Gekleed Worden  
-Verschoond Worden  
-Verplaatst Worden  
- Gevoed Worden  
Het daarop volgende nummer is het nummer van het protocol.  
De Stichting PDL kan geen verantwoording dragen voor de inhoud van de protocollen. Ze zijn gemaakt in instellingen en specifiek toepasbaar voor die instelling. Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de inhoud van de protocollen dan kunt contact opnemen met de betreffende instelling.  

De Stichting PDL staat open voor suggesties en vooral andere, nieuwe protocollen.  

Hieronder treft u een lijst aan van de door de Stichting PDL verzamelde protocollen. Als u op het nummer klikt, kunt het betreffende protocol downloaden. De ZIP-file bevat een Acrobat-pdf-bestand. Hiervoor is Acrobat Reader nodig.    
Handelingen
Wassen, Kleden,Baden
Protocol Wassen en Kleden op Bed
Mondverzorging
.
Maatregelen
Toetsingsformulier "Wassen en Kleden op Bed"
Toetsingsformulier AAN - EN UITKLEDEN
Procedure aangepaste kleding
Toetsingsformulier "Aan-uittrekken steunkousen"
Toetsingsformulier incontinentiemateriaal verwisselen
Evaluatieformulier bij proefplaatsing patiëntenliften
Toetsingsformulier "Tillen met behulp van een passieve tillift"
Toetsingsformulier "Vanuit rugligging in bed zijwaarts verplaatsen en op de zij draaien"
Toetsingsformulier "In een half/-rechtopzittende houding brengen"
Toetsingsformulier "Hogerop zetten in bed"
Toetsingsformulier "Brengen in zijlig"
Toetsingsformulier "Rechtop zetten in Bed"
Checklist voor problemen bij het gevoed worden
Tips Gevoed Worden
Toetsingsformulier "Gevoed Worden"
.
Voorzieningen:
Bed-aanpassingen
Overzicht Zitkussens
Bron stichting pdl