protocol  
decubituspreventie door middel van 
wisselligging
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol decubituspreventie door middel van wisselligging 
Doel:  
Het voorkomen van decubitus  

Algemene opmerkingen vooraf:  
Zie: Decubitus algemene opmerkingen  

Voorbereiding  
BEWONER  
Informeer de bewoner over de behandeling.  
Vraag toestemming.  

MATERIALEN  
extra kussens  
wisselliggingslijst  

OMGEVING  
Scherm eventueel het bed af  

Uitvoering  
Was je handen.  
Voer de wisselligging in principe uit volgens het schema:  
van linkerzij naar rug  
van rug naar rechterzij  
van rechterzij naar buik  
van buik naar linkerzij.  
Verander de bewoner van houding..  
Steun de bewoner met kussens.  
Was je handen.  
Wissel de bewoner elke 2 à 3 uur van houding.  

Nazorg  
BEWONER:  
Vraag de bewoner hoe deze de handeling heeft ervaren.  
Help de bewoner met het in orde brengen van de kleding.  
Overtuig jezelf er meermalen van dat de bewoner nog comfortabel ligt.  

OMGEVING  
Verwijder eventueel de bedschermen.  

RAPPORTEREN  
Noteer op de wisselliggingslijst het tijdstip en de houding waarin de bewoner ligt.  
Rapporteer de gegevens.