protocol  
eten aan tafel in bed aangepast bestek
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol eten aan tafel in bed aangepast bestek 
Doel  
Zorgdragen voor de dagelijkse maaltijden aan de bewoner.  

Voorbereiding/ voorwaarden.  
Zorgen voor eten op goede temperatuur.  
Servet.  
Bestek, zonodig aangepast bestek, bordring (zie P.D.A.)  
Placemat of dekservet.  
Bedtafeltje voor eten in bed.  
Zonodig een vocht- en voedingslijst. (zie P.D.A.)  
   
Werkwijze.  
Bewoner inlichten.  
In bed: Bewoner in zithouding brengen, bed op de juiste hoogte brengen, bedtafeltje over het bed zetten, Bedtafeltje dekken met placemat of dekservet, bestek en bord.  
Aan tafel: Tafeldekken, bewoner in goede houding aan tafel plaats laten nemen, tafel dekken.  
Zonodig servet voordoen.  
Gelegenheid geven om te bidden.  
Eten opdienen naar wens en behoefte van de bewoner, zo nodig zittend helpen in tempo van de bewoner.  
Gelegenheid geven om te danken.  

Afwerking.  
Gebruikte spullen opruimen, aanpassingen blijven op de afdeling.  
Zonodig servet(ten) in de was doen.  
Bedtafeltje schoongemaakt terugzetten.  
Zorgen dat de bewoner weer schoon en verzorgd is en zonodig mond schoonmaken (zie ook P.D.A.).  
Even kijken of de rolstoel schoon is.  
Bewoner in bed in juiste houding brengen.  
Zonodig vocht- en voedingslijst invullen.  
Zonodig observaties rapporteren in verpleegplan.  
Aan de bewoner vragen of het naar wens is.