protocol  
het uitdraaien van een electro  
cardiogram (E.C.G.)
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
protocol het uitdraaien van een electro cardiogram (E.C.G.) 
Doel:  
Het opsporen van cardiologische afwijkingen (ritmestoornissen, geleidingsstoornissen, angina pectoris) bij een patiënt / bewoner.  
Interpretatie van een ECG geschiedt door een arts.  

Voorbereiding  
Stekker losmaken van het apparaat. De E.C.G.-kar uit het laboratorium halen.  
De volgende materialen klaarleggen:  
Contactgelei  
Electroden  
Vier metalen banden  
Zes rode plakkers (red dots)  
   
Uitvoering:  
Bewoner inlichten  
Handen wassen  
Bewoner op bed laten liggen  
Horloge en metalen banden afdoen  
Kleding losmaken  
Bewoner in een ontspannen houding laten liggen  
Contactgelei op de metalen banden doen  
De metalen elektroden als volgt plaatsen: (vanuit de positie van de bewoner)  
De gele electrode boven op de linkerpols  
De rode electrode boven op de rechterpols  
De zwarte electrode aan de binnenkant van de rechterenkel  
De groen electrode aan de binnenkant van de linkerenkel  
Leg het punt waar de electroden bijeen komen op de buik van de bewoner  
Plaats nu de rode plakkers als volgt op de borst van de bewoner:  
Afleiding 1: Eén rode plakker rechts vlak naast het sternum plakken ter hoogte van de vierde tussenribruimte. (bij mannen meestal  
ter hoogte van de tepel)  
Afleiding 2: Eén rode plakker links vlak naast het sternum plakken ter hoogte van de vierde tussenribruimte.  
Afleiding 3: Eén rode plakker tussen de posities van afleiding 2 en afleiding 4 plakken ter hoogte van de zesde tussenribruimte.  
Afleiding 4: Eén rode plakker onder de linker tepel plakken ter hoogte van de zevende tussenribruimte.  
Afleiding 5: Eén rode plakker op de zelfde hoogte als afleiding 3 maar dan aan de andere kant.  
Afleiding 6: Op dezelfde hoogte als afleiding 1 en 2 , onder de linkeroksel plaatsen.  

De knop "start" indrukken. Even wachten. Nog een keer de knop "start" indrukken. Bij de derde keer "start" indrukken wordt de  
E.C.G. uitgedraaid  
Aan het einde van de procedure E.C.G.-knop "menu" éénmaal indrukken  
Vervolgens éénmaal "space" indrukken  
Vervolgens de op de knop "start" drukken  
   
Afwerking  
Electroden losmaken van de handen/ enkels  
Rode electroden voorzichtig losmaken van de huid en weggooien  
Bij enkels en polsen contactgelei verwijderen  
Kleding vastmaken  
Breng de bewoner in een prettige houding / zo nodig: bewoner uit bed helpen  
Vraag of alles naar wens is gegaan  
E.C.G.-uitdraai losmaken en aan arts overhandigen  
Metalen electroden schoonmaken  
E.C.G.-kar terugbrengen naar laboratorium. Stekker weer in E.C.G.-apparaat steken