protocol 
medicijnen oraal toedienen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol medicijnen oraal toedienen 
Doel.  
De bewoner krijgt op een verantwoorde manier zijn/ haar medicatie.  

Onder verantwoord verstaan we:  
Op voorschrift van de arts,  
Juiste medicijn,  
Juiste dosering,  
Juiste manier,  
Juiste tijdstip.  

Voorbereiding.  
Bewoner inlichten  
Medicatie moet door de arts voorgeschreven zijn  
Benodigdheden klaarzetten  
Medicijnen  
Medicijncupje  
Water  
Bekertje  
Zonodig stampertje  
Medicijnklapper  
Pen  
   
In medicijnklapper kijken aan welke bewoner welk medicijn  
oraal moet worden toegediend.  
Medicatie controleren op juistheid, zoals:  
Is dit het voorgeschreven medicijn?  
Is het de juiste hoeveelheid?  
Is het de juiste tijd?  
Vragen aan de bewoner, of lezen in de p.d.a., op wat voor manier hij/ zij de medicatie toegediend wil krijgen, b.v. met water, vla, etc.  
gemalen  
Alles tegelijk of één voor één.  
Bewoner op de gewenste manier medicatie geven.  
Medicatie aftekenen.  
   
Afwerking.  
Aan de bewoner vragen of het naar wens was.  
Gebruikte spullen opruimen.  
Letten op eventuele bijwerkingen.  
Nota bene:  
Is de medicatie geweigerd dan moet dit genoteerd worden in de medicijnklapper en rapport en het moet aan de arts worden  
doorgegeven.