protocol  
methode algemene wondverzorging
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol methode algemene wondverzorging 
Doel:  
Methode algemene wondverzorging  

Voorbereiding  
BEWONER  
Informeer de bewoner over de behandeling.  
Vraag toestemming.  

MATERIALEN  
bekkentje  
schaar  
hypoallergene pleisters/pleisters  
betadinejodium  
wattenstokjes  
plastic handschoenen (2 stel)  
afvalzak  
Zo nodig:  
zalf, zalfgaas, spray op voorschrift  
spatel, steriel pincet  
zoete olie, gazen  
celstofmatje  
andere door de arts voorgeschreven middelen  

OMGEVING  
Scherm het bed af.  
Zorg voor een schoon werkvlak.  

Uitvoering  
Was je handen.  
Help de bewoner in de gewenste houding.  
Bescherm het bed met een celstofmatje.  
Help de bewoner de te behandelen plaatsen te ontbloten.  
Trek plastic handschoenen aan.  
Verwijder voorzichtig eventueel oud verband/ gaas.  
Trek de handschoenen eroverheen en doe het geheel in het bekkentje.  
Trek nieuwe plastic handschoenen aan.  
Verwijder zo nodig zalfresten rondom de wond.  
Gebruik gazen en zoete olie  
Verzorg de wond volgens voorschrift van de arts.  
Werk volgens voorschrift van de arts.  
Verbind de wond met steriele gazen en een compres, dat je afplakt met pleisters.  
Trek de handschoenen uit.  
Was je handen.  

Nazorg  
BEWONER  
Vraag de bewoner hoe deze de handelingheeft ervaren.  
Bespreek eventueel hoe de wond er uitzag.  
Help de bewoner met het in orde brengen van de kleding.  
Help de bewoner in de gewenste houding.  

MATERIALEN  
Ruim de materialen op.  
Doe afval in de afvalzak; wees voorzichtig met het oude verband.  
Was je handen.  

OMGEVING  
Verwijder de bedschermen.  

RAPPORTEREN  
Rapporteer de gegevens.