protocol  
ophoesten
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol ophoesten 
Doel  
Hulp bieden aan een bewoner bij het ophoesten, die niet in staat is zelf op te hoesten.  

Voorbereiding/ voorwaarden.  
Handdoek/ bekkentje, waarin een plastic bekertje met een laagje water.  
Onsteriele gazen en handschoenen.  
Washandje  

Uitvoering:  
In bed:  
bewoner in zithouding brengen.  
verzorgende gaat achter de bewoner zitten.  
verzorgende slaat armen om de bewoner heen, onder de oksel door  
arm van de bewoner op diens schoot.  
bij de uitademing van de bewoner drukken de armen van de verzorgende ferm de borstkas in.  
zodra uitgeademd is, loslaten.  
sputum opvangen in bekken of gaasje.  

In stoel:  
bewoner in zithouding brengen.  
verzorgende gaat achter de bewoner staan  
verzorgende slaat armen om de bewoner heen, onder de oksel door  
arm van de bewoner op diens schoot.  
bij de uitademing van de bewoner drukken de armen van de verzorgende ferm de borstkas in.  
zodra uitgeademd is, loslaten.  
sputum opvangen in bekken of gaasje.  

Afwerking.  
Aan de bewoner vragen of het weer gaat.  
Eventueel bed/ kleding verschonen.  
Bewoner in juiste houding brengen.  
Gebruikte spullen opruimen.  
Sputum laten zien aan verantwoordelijke verzorgende.  

Rapporteren