protocol  
orale toediening van medicijnen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
protocol orale toediening van medicijnen 
Doel:  
Het toedienen van medicijnen via de mond.  

Benodigdheden:  
medicijnregistratiekaart  
medicijnbekertje(s)  
glas water (of andere vloeistof)  
dienblad  

Werkwijze:  
Breng de omgeving in orde.  
Was de handen.  
Informeer via de medicijnregistratiekaart welk medicijn, wanneer, de hoeveelheid, dosering en wijze van toediening die de bewoner moet hebben.  
Verzamel de toe te dienen medicijnen volgens het gebruikelijke  
medicijnverdeelsysteem.  
Controleer het medicijn tweemaal:  
- als het doosje of potje uit de kast wordt genomen  
- als het medicijn in het medicijnbekertje wordt gedaan  
Vergelijk de verzamelde medicijnen met de medicijnregistratiekaart.  
Controleer de identiteit van de bewoner.  
Laat de bewoner zo mogelijk rechtop zitten.  
Geef de bewoner de medicijnen in het medicijnbekertje in de ene hand en het  
glas water in de andere hand en laat hem de medicijnen innemen. Als de situatie  
dit niet toelaat, dien jij de medicijnen toe.  
Laat de bewoner ruim water drinken.  
Controleer of alle medicijnen zijn ingenomen.  
Was de handen.  
Registreer dat de medicijnen zijn ingenomen volgens het gebruikelijke  
medicijnregistratiesysteem.  
Complicaties:  

toedienen van verkeerde medicatie  
toedienen van foutieve dosering  
allergische reacties