protocol  
peg sonde verwisselen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol peg sonde verwisselen 
Doel.  
het de bewoner mogelijk te maken op aangepaste wijze volwaardige vloeibare enterale voeding toe te dienen ter bevordering of handhaving van een goede voedingstoestand.  

Algemene opmerkingen vooraf.  
KENNIS.  
Kennis hebben van de gebruiksaanwijzing van de COMPAT ® - Gastrotube  
Kennis hebben van de PDA  
Wanneer een bewoner gedurende lange tijd gebruik moet maken van sondevoeding is een Peg-sonde een goed alternatief voor een neussonde. De sonde kan vele maanden gebruikt worden en hoeft in principe niet te worden vervangen tenzij zich complicaties voordoen als verstopping, lekkage, etc en alleen op voorschrijven van de arts.  
Indien de eerste Peg-sonde verloren gaat dient binnen één tot zes uur opnieuw een sonde gezet te worden door de arts.  
Overige verwisselingen van de Peg-sonde vinden plaats op indicatie van de arts.  

VAARDIGHEDEN.  
Om vaardig te worden en te blijven is het nodig de handeling regelmatig uit te voeren.  

ATTITUDE.  
Houdt rekening met de gevoelens van de bewoner en zorg voor voldoende privacy.  

Voorbereidingen.  
BEWONER.  
- overleg met en informeer de bewoner over de te verrichten handeling.  

MATERIALEN.  
COMPAT ® - Gastrotube van het voorgeschreven nummer  
water voor injectie 10 ml  
10 cc spuit (2x)  
schoonwater / onsteriele gaasjes  
onsteriele handschoenen  

OMGEVING.  
scherm het bed af\sluit gordijnen i.v.m. privacy  
stel het bed op goede werkhoogte om je rug te ontlasten  
   
Uitvoering.  
was de handen  
leg de bewoner zoveel mogelijk in horizontale houding  
trek handschoenen aan  
plaats bekken naast bewoner in bed  
ledig de ballon van de maagcatheter met een lege spuit  
verwijder de catheter voorzichtig, bij vastzitten een draaiende beweging maken.  
reinig de omgeving van de fistel met een nat gaasje en werk van binnen naar buiten en maak ook goed droog.  
maak de catheter open en maak de insteekpunt vochtig met de bijgeleverde cathetergel.  
vraag de bewoner zich zoveel mogelijk te ontspannen en breng de catheter in tot 10 cm.  
vul de ballon met de spuit met de voorgeschreven hoeveelheid water  
trek de catheter terug tot de ballon goed tegen de maagwand aansluit  
fixeer met het uitwendige fixatieplaatje, waarbij het fixatieplaatje los van de huid wordt geplaatst. Het bewegen van de sonde beschermd de stoma.  
sluit het systeem aan of sluit de sonde met een afsluitdopje (bruin)  

OMGEVING.  
scherm het bed af i.v.m. privacy  
stel het bed op goede werkhoogte in om je rug te ontlasten  
   
Nazorg.  
BEWONER.  
breng de bewoner in een prettige houding  
vraag of alles naar wens is gegaan  

MATERIALEN.  
ruim alle gebruikte materialen op  
open de bedgordijnen  

VERZORGENDE.  
was de handen  
rapporteer in het verpleegplan  

Complicaties.  
Infecties, met name de eerste weken na plaatsing van de Peg-sonde.  
Verstopping van de sonde door onvoldoende doorspoelen  
Diarree/kramp door niet verdragen van de voeding of hoeveelheid  
Stomatitis door verminderde werking van speekselklieren/uitdrogen mondslijmvlies