protocol 
po geven op bed
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol po geven op bed 
Doelstelling.  
Zorgdragen voor de bewoner die gebruik maakt van po en hierbij lettend op zelfstandigheid en/ of behoefte.  

Voorbereiding.  
Bewoner inlichten.  
Po, (disposable) washandjes en podoek bij de hand.  

Uitvoering  
Po geven:  
Bedgordijnen sluiten.  
Bewoner op de rug leggen.  
Incontinentiemateriaal en/ of onderbroek verwijderen.  
Deksel van de po nemen, controleren of op niet te koud is.  
Bewoner laten draaien en de po goed plaatsen.  
Evt. hoofdsteun omhoog.  
Bewoner toedekken.  
Bel bij de bewoner in de hand.  
Verzorgende verwijdert zich even.  
Na bel, of afgesproken tijd bij bewoners die niet kunnen bellen, komt verzorgende weer terug.  
Verzorgende reinigt de bewoner met (disposable) washandjes  
Nadrogen met podoek.  
Incontinentiemateriaal en/ of onderbroek aandoen.  
Bewoner weer in gewenste houding plaatsen en toedekken.  
Bedgordijnen openen.  

Afwerking.  
Po direct in de pospoeler  
podoek in blauwe zak.  
Evt. afwijkingen rapporteren.