protocol  
toedienen van insuline met novopen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol toedienen van insuline met novopen 
Doel  
De bewoner krijgt op verantwoorde wijze de juiste hoeveelheid eenheden insuline m.b.v. Novopen 3 subcutaan ingespoten.  

Algemene opmerkingen  
KENNIS.  
De insuline wordt door middel van insulinepen in het onderhuids bindweefsel ingebracht.  
De insuline kan op verschillende plaatsen worden toegediend:  
bovenarmen, bovenbenen gebied rond de navel.  
Wissel de plaats van injecteren regelmatig i.v.m. bindweefselvorming af volgens p.d.a.  
Kennis van recept, voorschrift lezen en soorten insuline kennen en hoeveelheid eenheden insuline die gespoten moet worden. (oneven eenheden staan aangegeven als strepen tussen de even getallen.)  
Gebruik protocol insulinebeheer  
De verzorgende die de handeling gaat uitvoeren moet op de hoogte zijn van de methode en de werking van de medicijnen.  

ATTITUDE.  
Houdt rekening met de gevoelens van de bewoner en de zorg voor privacy.  

Voorbereidingen.  
BEWONER.  
Informeer en overleg met de bewoner vooraf de reden van injectie  
de plaats waar geïnjecteerd wordt  
eventuele pijn  
noodzaak van ontspannen  

MATERIALEN.  
Etui met Novopen op naam van de bewoner  
Naaldje  
alcohol  
Depper  
Sleutel van de medicijnkar  
Naaldverwijderaar  
Naaldencontainer  

OMGEVING.  
Respecteer de privacy en wens van de bewoner  
zorg voor een rustige omgeving (zodat bewoner zich kan ontspannen.)  

Uitvoering.  
was je handen en controleer nogmaals of je de juiste pen/ insuline hebt  
haal de Novopen uit de etui door op de uiteinde van de pen te drukken  
trek de dop van de pen af.  
schudden voor gebruik tot vloeistof egaal melkachtig is. (afhankelijk van soort wel/ niet schudden)  
zet de dosisteller op twee eenheden insuline draai de naald op de pen en verwijder afdekdopje van de naald.  
houdt de pen met de naald omhoog en tik een paar maal zachtjes met de vinger tegen de patroonhouder.  
druk op drukknop.( er hoort nu een druppel insuline tevoorschijn te komen, als dit niet het geval is herhaal deze handeling tot de druppel wel te voorschijn komt.)  
controleer op de dosisteller dat die op 0 staat en kies vervolgens het aantal voorgeschreven eenheden.  
leg de bewoner uit wat je gaat doen.  
ontsmet de huid met desinfectans  
breng de naald recht in, dit betekent dat ertussen de huid en de naald een hoek van 90° graden ontstaat  
druk de drukknop helemaal in en laat, om de insuline onder de huid te verdelen, de naald een paar seconden zitten in de huid.  
verwijder de naald uit de huid en masseer de insteekplaats na met deppen.  

Nazorg.  
BEWONER.  
vraag aan bewoner hoe hij/ zij de handeling heeft ervaren.  

MATERIALEN.  
na injecteren de pen in een bekkentje vervoeren naar de naaldencontainer  
plaats na het injecteren het afdekdopje niet op de naald terug, dit i.v.m. het gevaar voor een prikaccident, maar verwijder de naald met het speciaal daarvoor bestemde hulpstuk.  
gooi de naald weg in de naaldencontainer  
doe de pendop weer op de pen  
ruim de gebruikte deppers en alcohol op  

VERZORGENDE.  
handen wassen  
noteer de hoeveelheid insuline in de medicijnklapper en teken af.  
wees alert op eventuele onvoorziene reacties na injecteren  
NB. Verwisselen van Ampul wordt door apotheek gedaan. De allereerste keer 6 EH wegspuiten, een druppel insuline moet dan zichtbaar worden.  

COMPLICATIES  
hematoomvorming door het aanprikken van een bloedvat.