protocol  
tracheacanule verzorgen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
protocol tracheacanule verzorgen 
Doel  
Het verzorgen van een kunstmatig aangelegde ademopening om een onbelemmerde ademhaling in stand te houden en irritatie van de omringende huid te voorkomen.  

Voorwaarden:  

KENNIS.  
Kennis hebben van de P.D.A.  
Een tracheacanule is een holle buis die de arts via de hals in de luchtpijp brengt om een onbelemmerde ademhaling mogelijk te maken, dit kan tijdelijk of blijvend zijn.  
De tracheacanule bestaat uit twee delen; de buitencanule die in de luchtpijp aanwezig blijft en de binnencanule die daar precies in past en regelmatig verwijderd en schoongemaakt moet worden.  
Sputumproppen in de canule kunnen benauwdheid en hoestbuien veroorzaken.  
Elke manipulatie aan de stoma kan een hoestprikkel en gevoel van benauwdheid veroorzaken.  
Schoonmaken gebeurt vaak meerdere malen per dag, met lauw water.  
Let bij schoonmaken op hygiënische aspecten.  

VAARDIGHEDEN  
Om vaardig te worden en te blijven is het nodig de handeling regelmatig uit te voeren.  

ATTITUDE  
Er kan veel slijm aanwezig zijn in en aan de canule, let op je non-verbale reactie.  
Houdt rekening met de gevoelens van de bewoner, zorg voor voldoende privacy.  

VOORBEREIDING  

BEWONER  
Overleg met en informeer de bewoner over de handeling.  
Vertel dat de binnencanule gereinigd wordt, dat de buitencanule blijft zitten en dat dit geen benauwdheid geeft.  

MATERIALEN  
Leg klaar voor het schoonmaken van de binnencanule:  
Plastic handschoenen.  
Gazen 5x5.  
Bekken.  
Pincet.  
Handdoek.  
Afvalzakje  

Leg klaar voor de verzorging van de tracheastoma:  
Engels pluksel.  
Bekken.  
Gazen.  
Aquadestillaat.  
Schaar  

Leg klaar voor het verwisselen van het nekbandje:  
Handdoek en washandje;  
Schoon of nieuw nekbandje.  

OMGEVING  
Scherm het bed af.  
Stel het bed op de juiste werkhoogte  

Uitvoering  
Schoonmaken binnencanule.  
Licht de bewoner in.  
Bescherm beddengoed en kleding van de bewoner en jezelf.  
Trek handschoenen aan.  
Bescherm de kleding van de bewoner met een handdoek.  
Verwijder binnencanule en reinig deze onder de stromende kraan.  
Droog canule van buiten en van binnen ( door een gaas met behulp van een pincet door de canule te trekken).  
Schoongemaakte canule weer in de juiste stand brengen.  
Breng de canule in een vloeiende beweging in en zet deze vast m.b.v. het klepje  
Ruim de materialen op.  

B. Verzorging van de tracheastoma.  
Licht de bewoner in.  
Was de handen.  
Knip het Engels pluksel op maat en knip één zijde in.  
Verwijder het te vervangen Engels pluksel.  
Maak een gaas nat met aquadest en reinig de huid rondom de tracheastoma.  
Dep de huid met een gaas goed droog.  
Breng het Engels pluksel op de huid aan met het ingeknipte gedeelte rondom de tracheastoma.  
Ruim de materialen op.  
Het verwisselen van het nekbandje.  
Het verwisselen van het nekbandje gebeurt wanneer nodig.  
Licht de bewoner in.  
Was de handen.  
Bij het verwisselen de nek goed wassen en drogen.  
Zonodig insmeren met wat crème om irritatie te voorkomen.  
Materialen opruimen.  

Nazorg  
BEWONER  
Bespreek hoe de bewoner de handeling heeft ervaren.  
Rapporteer de gegevens.  

MATERIALEN  
Ruim alles op.  

OMGEVING  
Verwijder de bedschermen.  

COMPLICATIES  
verstopping v.d. canule door slijm/ bloed m.a.g. benauwdheid, verstikking  
dichtklappen van de tracheostomie (bij verwijderen buitencanule)  
aspiratie van vocht m.a.g. pneumonie  
huidirritatie rond stoma  
ulceratie van het slijmvlies van de trachea met kans op fistelvorming