protocol  
het verzorgen van een stoma en het  
aanbrengen van een eendelig 
stomazakje
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol het verzorgen van een stoma en het aanbrengen van een eendelig stomazakje 
Voorbereiding  
Vertel de zorgvrager wat er gaat gebeuren en overleg zo mogenlijk over de gewenste werkwijze  
Zorg voor voldoende privacy  
Zet het benodigde materiaal klaar naast het bed van de zorgvrager:  
Waskom met lauw water  
Ongeparfumeerde zeep  
Washand  
Handoek  
Bekken met lauw water  
Gaasjes van 10*10 centimeter  
Bekken  
Eendelig stomazakje  
Plastic wegwerphandschoenen  
Matje  
Verbandzak  
Stoma maatkaart  
Pen  
Schaar (gebogen)/ nagelschhartje  
Huidbescherend middel  
Was je handen  
Sluit de bedgordijnen  

Uitvoerng  
Help de zorgvrager  in een halfzittende houding of rugligging  
Ontbloot het lichaam zover nodig en leg een celstofmatje rond  het werkterein  
Sla de onderkant van het stomazakje om naar boven en leg droge deppers tegen de rand van de kleeflaag  
Trek de wegwerp handschoenen aan  
Neem een of twee natgemaakte deppers in de hand  
Verwijder het stomazakje als volgd:  
Druk de huid net boven de kleeflaag naar beneden en peuter een begin van de kleeflaag los  
Duw met de natte deppers de kleeflaag verder naar beneden terwijl je met de nadere hand voorzichtig aan de kleeflaag trek  
Vouw de opening van het vuile stomazakje naar binnen zodanig dat met de kleeflaag het zakje gesloten wordt  
Doe het dichtgevouwen zakje en de deppers in de verbandzak  
Dek de stoma af met een droge depper  
Neem een natgemaakte depper en reinig de omgeving vande stoma  
Maak daarna met een volgende natgemaakte depper de stoma opening schoon  
Dek de stoma af met een schone depper  
Trek de handschoenen uit en doe deze in de verbandzak  
Verwijder de depper van de stoma  
Neem de natgemaakte washand en was de huid rondom de stoma met of zonder geparfumeerde zeep  
Droog met een handdoek de huid deppend af  
Inspecteer de conditie van de huid rondom de stoma en de kleur van de stoma  
Leg een schone depper op de stoma  
Breng zonodig een huidbeschermend middel aan op de huid rondom de stoma  
Stem de grootte van de opening van het stomazakje af (eventueel met behulp van de stoma maatkaart) op de doorsnede van de stoma, dat wil zeggen dat de opening +\- 1 centimeter groter is dan de stoma  
Breng een beetje lucht in het stomazakje door de bovenlaag van de onderlaag te trekken  
Trek het schutpapier van de kleeflaag  
Vraag de zorgvrager zijn huid "lang" te maken (gestrekte huid)  
Verwijder de depper van de stoma  
Bevestig het nieuwe opvangzakje van onder naar boven over de stoma, zonder plooien en druk het daarrna aan  
Controleer of het zakje goed zit door rondom voorzichig aan het zakje te trekken; inspecteer of de kleeflaag overal op de huid aansluit  
Help de zorgvrager bij het aankleden  
Help de zorgvrager  in enn gemakkelijke houding  

Afronding  
Ruim het materiaal op  
Zet nachtkastje en bel binnen handbereik  
Bespreek eventele vragen, problemen met de zorgvrager  over het omgaan met en het verzorgen van zijn stoma  
Was de handen  
Rapporteer je bevindingen over:  
De opgevangen hoeveelheid faeces  
Eventueel kleuer en samenstelling  
Bijzonderheden over de conditie vande huid  
Bijzonderheden over de conditievande sdtoma  
Bijzondergeden over geuite klachten door de zorgvrager