protocol  
verzorgen van een u p urethra  
praeternaturalis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol verzorgen van een u p urethra praeternaturalis 
Doel:  
Het verzorgen van de huid rondom de stoma en zorg dragen voor het opvangmateriaal  

Algemene opmerkingen vooraf:  
Een U.P. is een niet-natuurlijke, door de chirurg aangelegde uitgang, waardoor urine het lichaam verlaat  
Houd rekening met de gevoelens van de bewoner. Vooral in het begin kan een bewoner moeite hebben de stoma te accepteren. De bewoner schaamt zich en voelt soms een afkeer van het eigen lichaam  
Zorg voor voldoende privacy  

Voorbereiding  
BEWONER  
Informeer de bewoner over de handeling.  
Vraag toestemming.  

MATERIALEN  
waskom met lauw water  
ongeparfumeerde zeep, washand en handdoek  
plastic handschoenen  
watten  
stomalotion  
celstofmatje  
scheermesje en scheercrème indien nodig  
(passende) opvangzakjes  
stomahesive  
maatkaart en schaar  
gaasjes  
afvalzak  
Maak eventueel vooraf de juiste maat 1 à 2 mm groter dan de stoma, stomahesive klaar. Controleer of de stomahesive en het opvangzakje op elkaar passen.  
Zet alles klaar op een schoon, ruim werkvlak.  

OMGEVING  
Scherm het bed af.  
Stel het bed op werkhoogte in.  

Uitvoering  
Was je handen.  
Help de bewoner zo nodig in de juiste houding.  
Vraag de bewoner het lichaam bij de stoma te ontbloten.  
Bescherm zo nodig de onderlaag met een celstofmatje.  
Trek de handschoenen aan.  
Maak het oude zakje voorzichtig los, steun hierbij de huid, en werp het in de afvalzak.  
Maak met natte watten de huid voorzichtig schoon.  
Herhaal deze handeling met watten en stomalotion.  
Trek de handschoenen uit.  
Dek de stoma af met een gaasje.  
Voorkom dat er urine op de schone huid komt.  
Was het stoma en de huid rondom  
Spoel goed na. Er mag geen lotion en geen met lauw water en (on)geparfumeerde zeep achterblijven.  
Droog de huid voorzichtig maar goed af.  
Verwijder eventuele haargroei.  
Verwijder het gaasje van de stoma en doe het in de afvalzak.  
Vraag de bewoner de huid glad te trekken.  
Neem de stomahesive en plak deze glad op de huid. Voorkom dat er urine op de schone huid komt.  
Stomahesive in de juiste maat maken. Plak zonder plooien of luchtbellen.  
Breng een passend zakje aanplakken.  
Plak het zakje vanuit het centrum naar buiten, zonder plooien. Druk het daarna aan.  
Let erop dat tijdens het aanbrengen van het zakje geen urine tussen de onderplaklaag en het zakje komt.  
Controleer of het zakje goed zit.  
Was je handen.  

Nazorg  
BEWONER  
Bespreek met de bewoner hoe deze de handeling heeft ervaren.  
Help de bewoner eventueel met het in orde maken van de kleding.  
Help de bewoner eventueel in de gewenste houding.  

MATERIALEN  
Doe het wegwerpmateriaal in de afvalzak.  
Ruim de materialen op.  
Was je handen.  

OMGEVING  
Verwijder de bedschermen.  

RAPPORTEREN  
Rapporteer alle gegevens.