protocol  
verzorgen van suprapubische catheter
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol verzorgen van suprapubische catheter 
DOEL.  
De aansluiting van de suprapubische catheter is schoon, het voorkomen van infecties.  

ALGEMENE OPMERKINGEN VOORAF.  

KENNIS.  
kennis hebben van de PDA  
Het verwisselen van een supra-pubische catheter wordt in overleg met de arts gedaan, in principe:  
gesiliconeerde latex - enkele dagen  
elastomeer gecoat - 2 weken  
100% siliconen - 4 tot 6 weken  
verwisselen wordt verricht bij patiënten die langdurig een suprapubische catheter hebben voor indicaties  
als urine retentie, prostratitis/ urethritis of niet te verhelpen incontinentieproblemen om decubitus te voorkomen.  
De catheter mag alleen door verpleegkundigen met bekwaamheidsverklaring verwisseld worden als er zich een fistel gevormd heeft op de aanprikplaats, is er nog geen fistel ontstaan dan is wisseling vaak moeilijk en wordt verricht door arts.  
Voor een suprapubische catheter wordt een gewone catheter gebruikt.  
Snel handelen tussen het verwijderen en inbrengen van de suprapubische catheter is noodzakelijk voor het voorkomen van het dichtvallen van de filstelopening.( binnen een uur)  
wanneer de buikcatheter bij het schoonmaken per ongeluk uit de opening valt, dan dient er binnen een uur een nieuwe catheter geplaatst te worden, dus direct een dienstdoend hoofd/ arts waarschuwen  
Indien er snel aanslag rond de catheter vormt of de catheter verstopt zit, dient er vaker verwisseld te worden.  
Verzorging van de catheter en huid dient a-septisch te gebeuren.  

VAARDIGHEDEN.  
Om vaardig te worden en te blijven is het nodig de handeling regelmatig uit te voeren.  

ATTITUDE.  
Houdt rekening met de gevoelens van de bewoner en zorg voor voldoende privacy.  

VOORBEREIDINGEN.  
BEWONER.  
overleg met en informeer de bewoner over de verrichten handeling.  

MATERIALEN.  
schaar  
bekken  
gaasjes  
betadine jodium  
zoete olie  
zeep  
wegwerpwashand  

OMGEVING.  
scherm het bed af i.v.m. privacy  
stel bed op goede werkhoogte om je rug te ontlasten  

UITVOERING.  
was de handen  
voor de wasbeurt oude gaasje verwijderen  
rondom de catheter en de ingang van de slang, de huid schoonmaken met water en zeep (indien  
aangekoekt met zoete olie)  
gaasje door de verpakking heen schuin inknippen  
papier van het gaasje verwijderen  
op het eind van de inknip wat betadine jodium doen  
gaasje om de ingang van de catheter plaatsen  
en het gaasje fixeren met leukopor (geen bruine pleister i.v.m. huidirritatie)  

NAZORG.  

BEWONER.  
bespreek met bewoner hoe hij de handeling heeft ervaren en of het naar wens is gegaan  

MATERIALEN.  
gooi wegwerpmateriaal weg en ruim alles op.  

OMGEVING.  
verwijder de bedschermen/ open gordijnen  
   
COMPLICATIES  
infectie  
huidbeschadiging