protocol 
voorkomen van decubitus dmv anti  
decubitusmatras
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 protocol voorkomen van decubitus dmv anti decubitusmatras 
Doel:  
Voorkomen van decubitus door middel van een anti-decubitusmatras  

Voorbereiding  
Zie: Decubitus algemene opmerkingen  

BEWONER  
Informeer de bewoner over de handeling en de werking van het matras.  
Vraag toestemming.  

MATERIALEN  
Anti-decubitusmatras met pomp  
Schoon beddengoed  

Uitvoering  
Was je handen.  
Haal het bed helemaal af.  
Controleer snoer en stekkers van de matras.  
Leg de anti-decubitusmatras op het bed.  
Plaats het motortje onder het bed, dicht bij de ventielen in het matras.  
Verbind de luchtslangen en ventielen met de uitgangen van de pomp.  
Verwijder eventuele knikken in de slangen.  
Breng op de matras een onderlaken aan.  
Help de bewoner op het bed.  
Was je handen.  
Indien mogelijk dient eveneens wisselligging te worden toegepast.  

Nazorg  
BEWONER:  
Help de bewoner in de gewenste houding.  
Vraag de bewoner hoe de matras bevalt.  
Het zoemen van de motor kan irriteren.  
Overtuig jezelf er meermalen van dat de bewoner nog comfortabel ligt.  

MATERIALEN  
Controleer de matras regelmatig.  
Schakel de motor uit als de bewoner het bed verlaat.  

RAPPORTEREN  
Rapporteer de gegevens.