Andere vormen van dementie
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Andere vormen van dementie 
Dementie ten gevolge van AIDS  
   
AIDS wordt veroorzaakt door het HIV virus, dat het immuunsysteem zodanig beschadigt, dat patiënten over geen afweer meer beschikken en erg ziek worden. Typerende aandoeningen zijn longontsteking en huidkanker. Soms kan er ook dementie optreden. Meestal verschijnt dit pas laat in het verloop van de ziekte, maar soms ook in een vroeg stadium.  
   
Dementieverschijnselen  
De symptomen zijn geheugenverlies, traagheid in het denken en bewegen, verwardheid, moeilijkheden bij het concentreren en oplossen van problemen. Er kunnen ook problemen ontstaan bij het lopen en schrijven.  
   
Behandeling  
Sommige anti-AIDS geneesmiddelen zorgen ervoor dat dementie minder vaak voorkomt. Deze middelen lijken een gunstige werking te hebben op de dementieverschijnselen, maar kunnen de dementie meestal niet helemaal bestrijden.  
   
Dementie door hersenletsels opgelopen via beschadigingen aan het hoofd   
Dementie kan ontstaan door herhaaldelijke klappen op het hoofd (boksers) maar kan ook het gevolg zijn van één enkele klap (ongeval). In het eerste geval worden de dementiesymptomen in de loop van de tijd erger, in het tweede geval blijven ze stabiel.  
   
Dementieverschijnselen  
Afhankelijk van het beschadigd hersendeel kunnen de dementiesymptomen verschillen. Vaak voorkomende verschijnselen zijn: geheugenverlies (vlak na de klap maar soms ook blijvend), moeilijkheden met praten en concentreren, onrust of juist lusteloosheid, irritatie of depressie.  
   
Behandeling  
Er bestaat geen behandeling voor deze vorm van dementie.  
   
Dementie door hersentumor of door bestraling van een hersentumor  
Een hersentumor kan aanleiding geven tot dementie. De behandeling is afhankelijk van het soort en de plaats van de tumor, maar zelden verbetert hierdoor de dementie. Soms kan er dementie optreden wanneer de hersenen worden bestraald om de hersentumor te behandelen.  
   
Dementie door vergiftiging of overdoseringen van medicijnen  
Dementie kan soms ook ontstaan als gevolg van een vergiftiging of een overdosering van een geneesmiddel, drug of alcohol. Voorbeelden zijn een overdosis slaapmiddelen, geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson of kalmerende middelen. Oudere mensen hebben voldoende aan een kleinere hoeveelheid geneesmiddelen, waardoor de dosis al snel te hoog wordt. Ook een ongewenste wisselwerking tussen twee geneesmiddelen, kan dementie doen ontstaan. Het is daarom van het grootste belang dat de raadgevingen van de behandelende geneesheer en de bijsluiters strikt in acht worden genomen.  
Soms is de oorzaak van de hersenbeschadiging vergiftiging door koolmonoxyde (door een slechte afvoer van een geiser of schoorsteen).  
   
Dementie door alcohol  
Een langdurige overdosis alcohol kan verschijnselen van dementie geven, zoals hallucinaties en waanbeelden. Sommige onderzoekers menen dat alcohol rechtstreeks aanleiding kan geven tot dementie door de toxische invloed. Andere auteurs zijn echter van oordeel dat niet alcohol, maar een vitamine B1 tekort de oorzaak is van dementie bij alcoholisten. Dit omdat alcoholici vaak hun voeding sterk verwaarlozen.  
   
Dementie door een tekort aan vitamine B12  
Een tekort aan vitamine B12 kan tot dementieverschijnselen leiden. Onvolwaardige voeding door verwaarlozing of alcoholisme kan zulk een tekort veroorzaken. Maar vaker is dit tekort te wijten aan een ziekte die een vorm van bloedarmoede veroorzaakt. Soms treedt een vitamine B12 tekort op na bepaalde maag- of darmoperaties.  
Typerend voor een vitamine B12 tekort zijn prikkelingen aan handen en voeten, evenwichtsstoornissen, bloedarmoede en darmklachten.  
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak, meestal wordt het vitaminetekort aangevuld.  
   
Dementie door 'normal pressure' hydrocephalus  
Een ander type dementie kan worden veroorzaakt door normal pressure hydrocefalie (NPH). Bij deze ziekte zorgt een abnormale opstapeling van hersenvocht voor druk op de hersenen die zenuwcellen kan beschadigen. Ophoping van hersenvocht kan ontstaan door een hersenbloeding, hersenletsels of infectieziekten zoals hersenvliesontsteking. NPH komt soms voor bij demente oudere mannen en gaat gepaard met loopstoornissen, vertraagde geestelijke activiteit, mentale achteruitgang en soms incontinentie. Deze stoornis kan in een aantal gevallen gecorrigeerd worden door het verwijderen van hersenvocht via een operatie. Deze chirurgische ingreep is de enige manier om deze vorm van dementie te behandelen, maar is niet zonder risico. Afhankelijk van de hoeveelheid beschadigd hersenweefsel kunnen de meeste symptomen op deze manier verholpen worden.  
   
Dementie door een traag werkende schildklier  
Eén van de symptomen van een te langzaam werkende schildklier kan dementie zijn. Andere klachten zijn moeheid, een kouwelijk gevoel, menstruatieproblemen, verstopping en bleekheid. De behandeling bestaat uit geneesmiddelen die het schildklierhormoon bevatten.