Je wilt het beste, maar je weet niet  
altijd wat het beste is
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Je wilt het beste, maar je weet niet altijd wat het beste is  
Een echtgenote: 'Je voelt je soms zo onmachtig.  
Je wilt het beste maar je weet niet wat het beste is'.  
Wat 'het beste' is voor uw dementerende man, vrouw, vader of moeder en voor uzelf, weten wij ook niet.  
'Het beste' kun je niet lezen in een boekje.  
Omgaan met een dement persoon is, zoals u uit eigen ervaring weet, bepaald niet gemakkelijk. Er komt heel wat vindingrijkheid bij kijken.  
Wat we hier doen, is u op een paar punten attent maken, waarvan wij denken, dat ze belangrijk zijn in het omgaan met dementerende mensen.  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg