Geduld en begrip 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Geduld en begrip  
Bij een verhaal van een demente kunnen vaak hele zinnen wat door de war lopen, woorden worden verbasterd of hij kiest verkeerde woorden.  
Soms is hij gewoon niet in staat om de goede woorden te vinden om zijn gedachten te uiten. Laat dan blijken dat u geduld hebt en probeer er achter te komen wat hij ongeveer bedoelt. Antwoordt op wat u denkt dat hij wil zeggen. U kunt uit zijn ogen lezen of u op het goede spoor zit.  
Vooral voor mensen die hem nog niet zo lang kennen is dat vaak moeilijk omdat zij, als 'buitenstaanders', zijn achtergrond en geschiedenis niet kennen. Zij kunnen niet altijd weten over welke vroegere gebeurtenissen hij het heeft, kennen de samenhang van sommige namen niet. Ook herkennen zij z'n lichaamstaal niet zoals zij die hem meer nabij zijn...  
Toch, met veel geduld, lukt het meestal wel om erachter te komen wat hij bedoelt. En dát bereiken geeft een voldaan gevoel. Voor beiden! Het niet-begrijpen kan u een machteloos gevoel geven. Maar bedenk dat ook hij, of misschien wel juist hij, een gevoel van onmacht krijgt als hij niet begrepen wordt.  
Uiteindelijk kan de dementie zo ernstig worden dat het menselijk contact alleen nog bestaat uit een glimlach en het vasthouden van elkaars hand, dat het niet meer mogelijk is om met woorden, met een gesprek nog iets duidelijk te maken...  
Heeft spreken dan nog zin? O, jawel! De melodie van uw stem kan nog voldoende zeggen, ook al is het begrip voor het gesprokene niet meer aanwezig...  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg