Achterdocht en beschuldigingen 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Achterdocht en beschuldigingen  
Ongegronde achterdocht en onterechte beschuldigingen zijn helaas verschijnselen die in het verloop van de ziekte veel voorkomen. Ze brengen u en uw familie vaak in verwarring, kunnen kennissen van u vervreemden. Achterdocht is vooral het gevolg van de vergeetachtigheid. Als de demente iets kwijt is kan hij denken dat iemand het gestolen heeft, vooral als het om sleutels of geld gaat... de dingen waar hij altijd goed op moest letten! En omdat hij niet meer tot een goede beoordeling in staat is, zal hij er gemakkelijk toe kunnen komen om iemand, ook zijn meest naasten, te beschuldigen van diefstal. Ook kan hij klagen dat u niet goed voor hem zorgt of dat u wreed tegen hem bent... aanmerkingen en beschuldigingen ondanks al uw moeite om hem goed te verzorgen. Het kan u moeite kosten om dan niet verdrietig te worden of u gekwetst te voelen. Houdt steeds voor ogen dat dit gedrag een gevolg is van zijn vergeetachtigheid en zijn onvermogen om zich een goed oordeel te vormen van wat er om hem heen gebeurt!  
Meestal is het het beste om de beschuldigingen zoveel mogelijk te negeren. Ga er niet tegenin en probeer u niet te verontschuldigen. Probeer bijvoorbeeld de aandacht naar een ander onderwerp te leiden. Herinner hem eraan waar een verloren voorwerp ligt en discussieer hier verder niet over.  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg