Verzorging thuis een algemene  
benadering voor de naaste van  
iemand die dementerend is 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Verzorging thuis een algemene benadering voor de naaste van iemand die dementerend is  
De dementerende mens die onze hulp nodig heeft is en blijft een volwassen mens. Vanuit dat besef benaderen we hem dan ook met respect: het gevoel voor 'eigen waarde' is voor hem nèt zo belangrijk als voor elk ander volwassen mens. Dat betekent óók aandacht besteden aan wat hij overbrengen wil, aan wat hij vertellen wil, ook al heeft u dat al vele malen gehoord...  
Ieder mens is verschillend. Hetzelfde geldt voor mensen met dementie, ook zij verschillen van elkaar. Daarom is er nooit één bepaalde methode voor de omgang te bedenken die in alle gevallen goed zal uitpakken. Aanpassen, steeds weer aanpassen, is de sleutel tot het overwinnen van problemen. Lukt iets niet op de ene manier, dan moeten we het op een andere manier proberen.  
Daarbij moeten we ons wel steeds afvragen of dat, wat we willen, wel ècht nodig is. Als hij bijvoorbeeld goed met een lepel kan eten, maar niet meer zo goed met mes en vork kan omgaan... is het dan ècht nodig om daar een probleem van te maken. Is het in dat geval niet beter de veranderingen die gaan komen te accepteren? Als hij met een hoed op wil gaan slapen, waarom zouden we dat niet goed vinden? Het kan toch eigenlijk geen kwaad?  
Aanpassing is de sleutel tot overleven... wij kunnen ons aanpassen, de dementerende mens kan dat niet...  
Belangrijk is ook het gevoel voor humor te bewaren. Er zullen zich veel situaties voordoen waar humor u helpen kan het probleem op te lossen. Maar lachen om de vrolijke kant van problemen of moeilijke - soms ietwat gênante - situaties mag natuurlijk nooit het uitlachen van de demente zèlf zijn!  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg