Incontinentie
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Incontinentie  
De toiletgang kan op oudere leeftijd nogal eens met problemen gepaard gaan. Belangrijke oorzaak is veelal dat men minder goed is gaan lopen waardoor men niet meer zo snel naar het toilet kan komen. Een regelmatige toiletgang, bijvoorbeeld éénmaal per twee uur, kan dan 'ongelukjes' voorkomen. Ondanks deze voorzorg kan er toch nog veel fout gaan.  
Naast de 'ongelukjes' kan iemand ook gewoon vanwege lichamelijke oorzaken incontinent worden. Consult van de huisarts is dan op zijn plaats. Het is vaak een zeer vervelende zaak voor betrokkene waar men zich erg over kan schamen. Gevolg is dat men dit nogal eens verborgen probeert te houden.  

Hulpmiddelen om het wasgoed te beperken zijn:  

matjes  
een zeil in bed (via Kruisvereniging)  
speciale broekjes en inlegluiers (op recept verkrijgbaar), in verschillende maten verkrijgbaar; deze broekjes heten 'tanga-slips'  
strikslips en inlegluiers (nadeel: dit kan broeien en een rode huid geven)  

Om incontinentie te voorkomen:  

regelmatig naar toilet brengen (bijvoorbeeld om de twee uur)  
de toilet herkenbaar maken (bijvoorbeeld door middel van een bordje op de deur)  
niet te snel de toiletgang uit handen nemen en met incontinentiemateriaal gaan werken  
mensen begrijpen vaak niet wat de verzorger nu wil, daarom mensen gewoon meenemen naar de toilet (lukt het niet, dan later nog eens proberen)  
als mensen onrustig worden, kan het zijn dat ze naar de toilet moeten. Dit is misschien hun manier van aangeven  
niet te veel drinken, maar ook niet te weinig  
's nachts de toiletdeur open laten of een lampje laten branden.  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg