Paniekreacties 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Paniekreacties  
Mensen met dementie raken gemakkelijk in paniek. Er is vaak maar weinig voor nodig om hen angstig of overstuur te maken. Soms is voor u niet te begrijpen hoe dit komt. Iedereen raakt wel eens in paniek als hij opeens met iets moeilijks of raars wordt geconfronteerd, of als hij een aantal dingen tegelijkertijd moet doen. Iemand met dementie kan zich al overbelast voelen bij de eenvoudige dingen-van-alledag. Stress, spanning en overbelasting treden bij hem erg snel op. Probeer hier rekening mee te houden en vermijdt deze situaties zoveel mogelijk.  
Dat er af en toe toch een paniekreactie optreedt valt bijna niet te vermijden. Probeer in zo'n situatie zèlf wel kalm te blijven. Haal hem zo mogelijk weg uit de kennelijk bedreigende situatie. Doe dat rustig en kalm. Ga er niet met hem over in discussie, praat niet bestraffend of boos - dat maakt hem alleen maar nog angstiger. Probeer hem gerust te stellen door bijvoorbeeld zijn hand vast te houden of te gaan lopen.  
Soms willen mensen, vanuit die angst en paniek, naar huis (terwijl ze al thuis zijn) of naar hun vader of moeder (die al lang overleden zijn). Vaak heeft het geen zin om iemand te confronteren met het feit dat ze thuis zijn of dat vader of moeder al lang overleden is. Vaak wil de demente, naar ons idee, daar ook iets anders mee uitdrukken (ik ben bang, onzeker, voel me niet vertrouwd). Het is dan zinvoller om op de vraag achter die vraag in te gaan en te proberen hem te troosten, gerust te stellen (bijvoorbeeld door te praten over zijn ouders, door zijn hand vast te houden, door een stukje te gaan lopen).  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg