Verhuizen 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Verhuizen  
Wanneer de cliënt een gevaar voor zichzelf en omgeving wordt, moet er naar alternatieven gezocht worden. Overleg met professionele werkers. Een verhuizing lost het dementieel syndroom niet op (verhoogt soms zelfs de verwarring). Betrek de persoon er zo veel mogelijk zelf in.  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg