Zelfzorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Zelfzorg  
Naast het zorgen voor uw partner is het minstens zo belangrijk dat u ook voor uzelf zorgt. Uzelf èn uw partner zijn er niet bij gebaat dat u overspannen wordt. Neem dus regelmatig wat tijd voor u zelf, praat eens met anderen over uw moeilijke situatie, laat anderen u helpen.  
Soms kan het toch zo moeilijk worden dat u (met eventuele hulp van anderen) het niet meer redt. Dan kunt u besluiten de professionele hulpverlening (bijvoorbeeld: gezinszorg, wijkverpleging of Parnassia) in te schakelen. Wacht niet te lang met het inschakelen van hulp.  
Het is bijzonder belangrijk hoe de houding is van degene die de oudere moet helpen. Daarom lijken de volgende opmerkingen ons van belang:  
Als de verzorger erg gehaast is, kan dit overslaan op de dementerende, die dan bijvoorbeeld ook onrustig wordt. Vaak helpt het om het later eens opnieuw te proberen.  
Als hij 'iets' moet doen, is het een idee dit herkenbaar te maken, bijvoorbeeld de jas pakken als iemand gaat wandelen, bij een wasbeurt alles klaar leggen, zodat hij ziet wat de bedoeling is.  
Ga er niet bij voorbaat vanuit dat de demente persoon u niet begrijpt. Behandel hem niet als een kind.  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg