Het gesprek
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Het gesprek  
voor een gesprek zijn twee mensen nodig, begrip moet van beide kanten komen. Maar hoe kunt u begrijpen wat een dementerend mens bedoelt? En hoe kunt u ervoor zorgen dat hij u begrijpt? Vaak verzandt een gesprek met hem in een verward verhaal waarin u de draad niet meer ziet lopen.  
Of bestaat zo'n gesprek uit steeds weer hetzelfde, in een voortdurende herhaling... Hoe vaak leidt dit niet tot misverstanden?  
Toch hoeft een verwarrend gesprek niet altijd een gevolg te zijn van niet-begrijpen. Soms zijn er andere oorzaken aan te wijzen die tot gevolg hebben dat de dementerende u niet begrijpt... doofheid bijvoorbeeld of slecht zien!  
Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg