Eenvoudig en duidelijk 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Eenvoudig en duidelijk  
Voor de dementerende mens is het moeilijk te begrijpen wat u zegt. Spreek daarom duidelijk en langzaam, met eenvoudige en korte zinnen, zonder moeilijke en ingewikkelde woorden. Bij snel spreken raakt hij gauw de draad van het verhaal kwijt.  
Houdt er rekening mee dat zijn gedachtengang wat trager is geworden. Dat betekent ook dat u op een vraag niet altijd meteen een antwoord krijgt, dat kan soms wel een minuutje duren.  
Herhaal desnoods de vraag en geef hem de tijd om te antwoorden. Zelf weet u dan ook of u duidelijk genoeg bent geweest!  
Overvraag hem echter niet. Blijf niet doorvragen als hij het niet meer weet. Blijf niet stimuleren wat hij niet meer kan. Stel niet meer dan één vraag tegelijk. Twee vragen onthouden lukt vaak niet meer. Geef niet meer dan één advies of taak tegelijk. Bijvoorbeeld: 'Ik vind het fijn als je me even helpt met afwassen'. Voeg dan de daad bij het woord. Als er tijd zit tussen woord en daad is hij het vaak weer vergeten.  

Bron text: brochure RIAGG; Omgaan met demente mensen' van RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg