Als jij een Tango speelt.


Vol van fantasie,
Klinkt de melodie,
Die ik eenmaal dacht dat ik kon vergeten,
En nu plots weer verstond
Dankbaar ben ik jou,
Dat jij schenken wou,
Al het geen waar naar ik zoo verlangde,
En maar nergens toch vond.

Refrein:
Als jij een tango speelt,
Vergeet ik al mijn kleine zorgen,
Denk ik geen oogenblik aan morgen,
Zigeuner speel!
Als jij een tango speelt,
Komt een verlangen in mij boven,
Wil ik in liefde weer gelooven,
Zoolang jij speelt.
Het leven wordt voor mij,
Tot een gedicht,
En is mijn hart ook zwaar,
't Wordt blij en licht.
Als jij een tango speelt,
Vergeet ik al mijn kleine zorgen,
Denk ik geen oogenblik aan morgen,
Zigeuner speel!

Trillend door de lucht,
Zweeft een liefde zucht,
Als jouw spel betooverend wil verdrijven,
Mijne zorgen mijn smart,
't Fluistert mij dan zacht,
Van geluk dat wast,
't Leven doet mij weer zooveel beloft.
En ik open mijn hart.