De kleine chauffeur.


Och mensen, ga toch vlug op zij
En laat me eventjes voorbij,
Ik wilde graag passeren;
U ziet, ik rijd nog niet goed recht,
Mijn bochten neem ik ook wat slecht,
Maar 'k leerde pas chaufferen.

Wie rijdt met mij een eindje mee?
De prijs die stemt U vast tevrÍe,
Hier valt te concurreren;
Want mijn benzine raakt nooit op,
Mijn remmen slijten niet als 'k stop;
Wie wil een rit proberen?

Al rijd ik zonder rijbewijs,
'k Verzeker U een goede reis,
Geen onheil zal U deren;
En zijn mijn beentjes 't trappen moe,
Dan keer ik maar weer huiswaarts toe
En kruip vlug in de veren.