De scheresliep


Komt vrienden in den ronde
Minnaars van enen stiel!
Ik zal u gaan verkonden
Hoe ik door 't slijperswiel
De kost verdien voor vrouw en kind
Schoon blootgesteld aan sneeuw en wind

Ter liere lom ter la!
Van linksom rechtsom draait mijne steen
door het roeren van mijn been
ju ju ju ju ju ju ju ju !

De smid die moet hard werken
Gestadig voor het vier
Hij durft hem niet versterken
Met ene kan goed bier
"Terwijl ik ga op mijn gemak,
soms ook wel met een lege zak"

Refrein

De schoenpik stijf gezeten
Op ene pikkelstoel
Moet kaas en droog brood eten
Maar als ik nood gevoel
Dan slijp ik tot den avond toe
En zo heb ik nooit arremoe

Refrein

De kleerfrik maakt ons kleren
Voor acht stuivers per dag
Wil hij zijn loon vermeren
Hij snijdt meer dan hij mag
Maar ik met mijne slijpersteen
Ik win meer in een uur alleen

Refrein

De maalder moet graan malen
tot in het fijnste meel
Hij doet dubbel betalen
voor zijne droge keel
Maar ik door iever en door vlijt
ik win mijn brood in eerlijkheid

Refrein

Mijn vrouw die roept victoria
Over den slijpers stiel
Zij vindt haar grootsten gloria
In't draaien van mijn wiel
Mijn kinders hebben geen ongemak
Zij loopen met den bedelzak

Refrein

Sa vrienden voor het leste
All' ambachten zijn goed
Maar mijn is toch het beste
Schoon ik soms slapen moet
Op hooi en strooi in ene stal
Dan heb ik kost voor niemendal!

Refrein