De vlinder


een vlinder had een ei gelegd
't lag op een eikeblad.
Er kroop een piepklein rupsje uit
dat at en at en at
het at het hele blaadje op
en nam er nog een paar
het spon zich daarna in als pop
toen was het rupsje klaar.

En toen er na een hele tijd,
een nieuwe dag begon
kroop er een kleine vlinder uit
die straalde in de zon.
Ze dartelde de wereld rond,
ze danste op en neer
en legde op een eikeblad
een piepklein eitje neer.