Een Draaiersjongen


In een blauw geruiten kiel,
draaide hij aan 't grote wiel.
Den gan----schen dag.
Maar Michieltjes jongenshart leed ondragelijke smart.
A-ach (4x)

Als matroosje vlug en net,
heeft hij voet aan boord gezet.
Dat hoor----de zoo
Naar Oostinje naar de West,
Jongens dat gaat opperbest!
Ho-jo (4x)

Daar staat Hollands admiraal,
nu een man vol vuur en staal.
De schrik---- der zee
't Is een Ruiter naar den aard,
glorierijk zit hij te paard!
Hoe-zee (4x).


Ant.L. de Rop muziek Richard Hol.
bron: kun je nog zingen zing dan mee.