Het spreekuur van Dokter Haas


Voor zijn zandhol zit des morgens
Dokter Haas van knabbelstein
En hij helpt daar alle beesten,
Die niet goed in orde zijn.
Hij weet raad voor alle kwalen
En ook laat men hem vaak halen.
Maar wie kan komt bij hem aan,
Om genezen weg te gaan.

Wat wilt U, meneer de Sprinkhaan?
Dokter, ach, ik heb zoo'n pijn
In mijn beide achterpooten.
Dat zal van den regen zijn.
Wilt U even zitten blijven
Dan zal ik met olie wrijven.
Olie is voor deze pijn.
Wel de beste medicijn!

Wat wilt U, meneer de Veldmuis?
Dokter, trek me gauw een tand!
Boven voor of achter onder?
Au, au, au! Aan dezen kant!
Goed zoo, geef de tang eens even.
Nou, je hoeft niet zoo te beven!
Trekken is voor deze pijn,
Wel de beste medicijn!

En wat wilt U, juffrouw Kikvorsch?
'k Heb een doperwt ingeslikt!
En omdat die in mijn keel zit,
In geen dag gerikkikkikt.
Wel, ik zal die erwt eens even
Duwtjes naar beneden geven,
Zoo --- daar gaat ie naar omlaag.
Hup, daar ploft ie in uw maag.

Dank U wel, meneer de dokter,
Goedendag! --- Wie volgt er nu?
Hagedis? --- een klap gekregen
Met een blauwe paraplu?
Een verband! --- nu weer een ander.
En hij helpt ze na elkander.
Dokter Haas van Knabbelstein
Heeft voor elk een medicijn.