Er was er eens een heel klein ventje


Er was er eens een heel klein ventje (2x)
Dat nooit op zee, zee, zee gevaren had (2x)
Oh, wat een ramp was dat!

Toen moest hij op een schip gaan varen (2x)
Hij was zo vre- vre- vreeslijk bang aan boord (2x)
Dat was toch ongehoord!

Toen kwam er eens een grote honger (2x)
Er was geen voe- voe- voedsel meer aan boord (2x)
Dat was toch ongehoord!

Toen ging men aan een strootje trekken (2x)
En wie het ko- ko- korstste eindje trok (2x)
Die peuzelde men op!

Dat lot viel op ons kleine ventje (2x)
Dat nooit op zee zee zee gevaren had (2x)
Oh wat een ramp was dat!

Toen viel hij op zijn blote knietjes (2x)
En bad: Oh lie- lie- lieve lieve vrouw (2x)
Maria help mij nou!

Toen sprongen er wel duizend visjes (2x)
Over het ra- ra- randje van de boot (2x)
Toen was het schip uit nood!!!