Garde-strijdlied


Gloeiende geestdrift! door Liefde bevangen,
brandende harten en daverende tred!
vliegende vaandels en juichende zangen!
Zo rukken wij op, met klare trompet!

De schallende strijdkeet bij roffelende trommen:
"Vooruit! Hier de garde! Voor Christus paraat!"
Ons leger mt groeien tot machtige drommen,
een leger, dat rotsvast de vuren doorstaat!

Op, jongens! Op, meisjes! een Kruisvaart beginnen;
de hemelse Tamboer, Hij roept u ten strijd!
wij willen mt Hem de werelden winnen;
Z rukken wij op. "Voort! Nu is 't tijd!"